Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Anslutning till vatten och avlopp

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- eller avloppsnätet ska du göra en beställning, en så kallad servisanmälan. Du gör anmälan via e-tjänst. Du kan också ladda ner en blankett som du fyller i och skickar in. I servisanmälan behöver du bifoga VA-ritningar.

Har du frågor om din anslutning kontakta Karlstads kommun via Kontaktcenter.

Gör anmälan via e-tjänst

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Gör anmälan via blankett

Skicka in blanketten via e-post till: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Eller via post till:
Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen
VA-avdelningen
651 84 KARLSTAD

Skicka in en servisanmälan

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet ska du göra en servisanmälan. Om du bygger till en fastighet ska du också anmäla det till VA-avdelningen, eftersom du då kanske måste betala en till anslutningsavgift.

Du gör anmälan genom att skicka in ett exemplar av vatten- och avloppsritningar tillsammans med ifylld servisanmälan. Vatten- och avloppsritningarna ska visa ledningsdragningar och dimensioner på tomtmark och vid inkopplingspunkt.

Vi behöver ha din servisanmälan senast åtta veckor före vattnet och avloppet ska vara inkopplat.

Förbindelsepunkt till fastigheten

Kommunen handlägger din servisbeställning och upprättar en förbindelsepunkt vid din tomtgräns. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till vatten- och avloppsnätet och ligger normalt en halv meter utanför tomtgränsen.

Betala anslutningsavgift

När förbindelsepunkten är upprättad skickar kommunen en faktura med anslutningsavgiften till dig. Anslutningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten och/eller avloppsnätet.

Anslutningsavgiften beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver. Det finns tre typer av ledningsnät: dricks-, avlopps- och dagvatten.

Koppla in vatten och anslut vattenmätare

Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde. Innan vattnet släpps på till din fastighet behöver du som fastighetsägare ordna en godkänd mätarplats och få en vattenmätare installerad. Du måste även ha betalt anslutningsavgiften.

Karlstads kommun äger vattenmätaren, sätter upp, byter ut och kontrollerar den. 

Utbyte av gamla VA-ledningar

Om du ska dränera om eller byta ut befintliga dricksvatten-, avlopp- och/eller dagvattenledningar inom tomtmark vill vi att du ska anmäla det till VA-avdelningen. Du gör anmälan genom att skicka in ett exemplar av vatten- och avloppsritningar tillsammans med din ifyllda beställning, så kallad servisanmälan.

Sidan uppdaterad: 2024-07-10

Hittade du det du sökte på sidan?