Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Anslutning till vatten och avlopp

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- eller avloppsnätet ska du göra en beställning, en så kallad servisanmälan. Du gör anmälan via e-tjänst. Du kan också ladda ner en blankett som du fyller i och skickar in.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Skicka in blanketten till:

mejladress: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Postadress:
Teknik- och fastighetsförvaltningen,
VA-avdelningen
651 84 KARLSTAD

Guide

Så ansluter du

Skicka in en servisanmälan

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet ska du göra en servisanmälan. Om du bygger till en fastighet ska du också anmäla det till VA-avdelningen eftersom du då kanske måste betala en till anslutningsavgift.

Du gör anmälan genom att skicka in ett exemplar av vatten- och avloppsritningar tillsammans med ifylld servisanmälan. Vatten- och avloppsritningarna ska visa ledningsdragningar och dimensioner på tomtmark och vid inkopplingspunkt.

Vi behöver ha din servisanmälan senast åtta veckor före vattnet och avloppet ska vara inkopplat.

Förbindelsepunkt till fastigheten

Kommunen handlägger din servisbeställning och upprättar en förbindelsepunkt vid din tomtgräns. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det vatten- och avloppsnätet och ligger normalt en halv meter utanför tomtgränsen.

Betala anslutningsavgift

Efter att förbindelsepunkten är upprättad skickar kommunen en faktura med anslutningsavgiften till dig. Anslutningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten och/eller avloppsnätet.

Anslutningsavgiften beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver. Det finns tre typer av ledningsnät: dricks-, avlopps- och dagvatten.

Koppla in vatten och installera vattenmätare

Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde. Innan vattnet släpps på till din fastighet behöver du som fastighetsägare ordna en godkänd mätarplats och få en vattenmätare installerad. Du måste även ha betalt anslutningsavgiften.

Karlstads kommun äger vattenmätaren, sätter upp, byter ut och kontrollerar den. 

Kontakt

Har du frågor om din anslutning kontakta Karlstads kommun via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se.

Utbyte av gamla VA-ledningar

Om du ska dränera om eller byta ut befintliga dricksvatten-, avlopp- och/eller dagvattenledningar inom tomtmark vill vi att du ska anmäla det till VA-avdelningen. Du gör anmälan genom att skicka in ett exemplar av vatten- och avloppsritningar tillsammans med din ifyllda beställning, så kallad servisanmälan.

Sidan uppdaterad: 2023-06-19

Hittade du rätt information på sidan?

Taggar för sidan

Vatten och avlopp