Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vattenmätare

Du som är ansluten till kommunalt vatten har en vattenmätare som mäter hur mycket vatten du använder. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som fastighetsägare.

Håll koll på temperaturen under vinterhalvåret

När temperaturen sjunker till minusgrader finns det risk att din vattenmätare fryser sönder om inte utrymmet där den är placerad är tillräckligt uppvärmt. En sönderfryst vattenmätare kan orsaka vattenskador och innebära en dyr utgift för dig som fastighetsägare.

Risken är som störst när det är mycket kallt ute, då finns risk att vattnet fryser i ledningar och mätare. Om du till exempel har din mätare i ett garage eller annat kallare utrymme kan det vara bra att kontrollera temperaturen och se till att det inte blir för kallt. Karlstads kommun rekommenderar minst fem grader för att vara på den säkra sidan under årets kallaste månader.

Skulle olyckan vara framme, kontakta Karlstads kommuns VA-avdelning för att beställa en ny vattenmätare och installation. Kontaktuppgifter hittar du längre upp på sidan. Priset för mätare och installation är 1309 kronor (2023 års taxa). Om vattenledningar skadats och orsakat en vattenläcka ska du kontakta en VVS-firma (rörmokare) innan du kontaktar kommunen. När läckan och rören är lagade, kontakta oss så bokar vi en tid för att installera en ny vattenmätare.

För dig som har eller ska skaffa vattenmätare

För att vi ska veta hur mycket vatten varje hushåll förbrukar och kunna göra en korrekt debitering måste vattnet mätas. Karlstads kommun äger vattenmätaren, sätter upp, byter ut och kontrollerar den. Som fastighetsägare är du skyldig att upplåta plats för mätaren och ge kommunen tillträde till den vid behov. Karlstads kommun håller på att byta till digitala vattenmätare, vilket innebär att du som fastighetsägare måste installera en vattenmätarkonsol.

Registrera mätarställning via webben

Om du har en mekanisk vattenmätare kan du enkelt registrera din mätarställning, det vill säga hur mycket vatten du har använt, via Mina sidor vatten och avlopp. För att logga in behöver du ditt kundnummer och det hittar du på din faktura eller på ditt självavläsningskort.

Om du har en digital mätare ska du inte behöva registrera din mätarställning. Det ska skötas automatiskt. Dock saknar vissa digitala mätare fullständig täckning för fjärravläsning ännu. Om du har fått hem ett brev om att det saknas mätarställning från din vattenmätare behöver du registrera din mätarställning. Detta är oberoende av om du har en analog eller digital vattenmätare.

Oavsett vilken mätare du har kan du se din förbrukningshistorik och hämta autogiroblankett genom att logga in på Mina sidor.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Registrera mätarställningen två till tre gånger per år

Vi rekommenderar att du registrerar din mätarställning två till tre gånger per år via vår e-tjänst. Då vet du att du betalar för rätt vattenförbrukning eftersom din avgift är beroende av vilken mätarställning du har registrerat.

Ha gärna som rutin att läsa av din vattenmätare när du får din VA-faktura. Då kan du upptäcka läckor, otäta kranar eller andra fel i tid. En vattenkran som droppar eller en toalettstol som står och rinner kan kosta mycket pengar.

Så läser du av din vattenmätare

Det finns två olika typer av vattenmätare, mekanisk eller digital mätare.

Mekanisk vattenmätare

På bilden nedanför är det en mekanisk mätare. Mätarens nummer, eller identifikation, finns på ringen runt räkneverket och är 262359. Det är siffrorna i räkneverket som står i de små rutorna som du ska rapportera in. Mätarställningen i exemplet är 68 m³.

Mekanisk vattenmätare

Digital vattenmätare

Om du har en digital mätare ska du inte behöva registrera din mätarställning. Det ska skötas automatiskt. Dock saknar vissa digitala mätare fullständig täckning för fjärravläsning ännu. Om du har fått hem ett brev om att det saknas mätarställning från din vattenmätare behöver du registrera din mätarställning. Detta är oberoende av om du har en analog eller digital vattenmätare.

Digital vattenmätare

Frågor och svar om vattenmätare

En vattenmätarkonsol är ett väggfäste som gör att mätarplatsen blir stabilare och minimerar skaderisken vid mätarbyten. Därför ska vattenmätaren monteras i en konsol för att mätarplatsen ska vara godkänd. Konsolen ska vara anpassad efter mätarstorleken och det är du som fastighetsägare som ansvarar för att sätta upp och bekosta den.

Byte av och kostnaden för själva vattenmätaren står kommunen för.

Konsoler finns i olika utföranden och fabrikat. Vi ställer inte krav på själva utseendet men för att installationen ska vara godkänd så ska följande delar ingå:

 • Två avstängningsventiler (en före och en efter mätaren).
 • En skjutbar kopplingshylsa (teleskopdel).

Såhär ser en konsol ut:

Vattenmätarkonsol

Om du inte har en konsol

Om du inte har konsol behöver du ta kontakt med valfritt VVS-företag och låta dem installera en vattenmätarkonsol av standardtyp när det börjar närma sig byte av vattenmätaren i ditt område.

Om du inte har en konsol installerad när kommunens mätarteknikerna kommer, kan de inte godkänna mätarplatsen och byta mätare. Mätarplatsen blir då utdömd. Du behöver inte betala någon avgift om du inte har en konsol vid detta tillfälle, men du får ett krav på dig att installera en konsol inom sex månader, så att din mätare kan bytas.

Därför är en konsol ett krav

Konsolen gör att installationen blir stabil och att mätaren kan bytas ut på ett säkert sätt utan att riskera vattenskador i fastigheten. Det har också förekommit att vattenmätare varit strömförande utan att fastighetsägaren har vetat om det. Med en konsol minskar risken för el-relaterade olyckor vid mätarbyten genom att konsolen kortsluter eventuell spänning som ligger över mätaren.

Som fastighetsägare är det viktigt att veta var vattenmätaren är placerad. Vid en läcka i huset behöver vattnet till fastigheten omedelbart stängas av. Ventilen för vattenavstängning sitter vid vattenmätaren. Vet du var den finns så hittar du snabbt fram och kan stänga av vattnet.

För frågor om placering eller beställning av vattenmätare ta kontakt med vattenmätarverkstaden via kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se

Vattenmätarens placering ska godkännas av kommunen. Antal mätare och vilket typ av mätare som ska användas bestäms också av oss.

Du som fastighetsägare ansvarar för att mätaren är lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte och att mätaren skyddas mot frost och värmepåverkan.

En vattenmätare som är placerad i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder vilket kan orsaka stora vattenskador. Kostnader för utbyte och/eller reparation av skadad vattenmätare betalas av dig som fastighetsägare.

Här ser du en preliminär tidplan för vattenmätarbyten 2023-2024. Observera att tidplanen är preliminär. Det kan uppstå omständigheter som gör att tidplanen ändras.

Installation av konsol med avstängningsventiler behöver du göra först när kommunen meddelat dig att din vattenmätare behöver bytas.

2024

 • Haga
 • Kroppkärr (norra och södra)
 • Alster
 • Lorensberg
 • Lamberget
 • Örsholmen

2025

 • Grava
 • Stockfallet
 • Strand
 • Skåre
 • Stodene

När det är dags för vattenmätarbyte hos dig bokar vi in en tid. Om den tiden inte fungerar för dig kan du avboka tiden via e-tjänst.

Du kan även ringa till kommunens Kontaktcenter på telefonnummer 054-540 00 00 för att avboka tiden.

Karlstads kommun äger vattenmätaren, sätter upp, byter ut och kontrollerar den. Som fastighetsägare är du skyldig att upplåta plats för mätaren och ge kommunen tillträde till den vid behov. Vattenmätarens placering ska godkännas av kommunen. Antal mätare och vilket typ av mätare som ska användas bestäms också av oss.

Du som fastighetsägare ansvarar för att mätaren är lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte och att mätaren skyddas mot frost och värmepåverkan. En vattenmätare som är placerad i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder vilket kan orsaka stora vattenskador. Kostnader för utbyte och/eller reparation av skadad vattenmätare betalas av dig som fastighetsägare.

Fastighetsägare ansvarar även för att montera en vattenmätarkonsol med fungerande avstängningsventiler. Konsol och avstängningsventiler är fastighetsägarens egendom.

Om du behöver en större mätare än en qn 2,5 bör du i första hand ha fler parallellkopplade mindre mätare. Högst fyra mätare får parallellkopplas och alla mätarna ska då ha samma storlek. Det är viktigt att det finns avstängningsventiler vid varje mätare och att varje mätare är fast monterad i en vattenmätarkonsol.

För frågor om vattenmätarstorlek ta kontakt med vattenmätarverkstaden via kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se så hjälper vi dig.

Ibland kan vattenmätaren inte monteras inne i fastigheten utan monteras istället i en mätarbrunn. Mätarbrunnen räknas då som mätarplats och är fastighetsägaren ansvar. För att vi ska kunna byta mätaren gäller samma krav som en mätarplats inomhus. Mätaren ska sitta i en konsol med fungerande avstängningsventiler, den ska vara lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte och den ska skyddas mot frost och värmepåverkan.

Ibland så sitter mätaren dumt till och kan behöva flyttas om du bygger om eller bygger till. Det är bara kommunen som får montera ner och sätta upp vattenmätaren.

Ta kontakt med vattenmätarverkstaden via kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se så hjälper vi dig.

För att kontrollera att vattenmätarna fungerar som de ska byts de ut efter ett visst antal år och tas in för kontroll. Hur ofta vattenmätarbytet sker styrs av lagstiftning och beror på mätarens storlek. För mindre mätare som finns i villor görs bytet vart tionde år. För att kunna byta vattenmätare måste personal från kommunen få tillträde till fastigheten. Bytet sker områdesvis och du får ett meddelande om när det är dags att byta.

Att tänka på inför bytet

Kommunen äger vattenmätaren men det är du som fastighetsägare som ska underhålla installationen. Kommunen ska till exempel kunna byta vattenmätaren utan att ledningarna går sönder eller att ventilerna måste bytas.

För att kontrollera att dina kranar stänger, stänger du ventilen före vattenmätaren (avstängningsventil A). När den är helt stängd öppnar du en vattenkran i fastigheten. Om det inte kommer något vatten och kugghjulen på din vattenmätare står still, så är allt som det ska vara. Prova ett par gånger om det inte fungerar.

Vattenmätare med avstängningsventiler

Om ventilen trots det inte stänger ordentligt måste den bytas av en VVS-firma innan vi kommer och genomför mätarbytet. Beställ en vattenavstängning av kommunen före rörmokarens arbete.

Du når oss också via Kontaktcenter på telefon 054–540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se

Ventiler märkta LK580, LK581 och LK582

En annan sak som du behöver vara uppmärksam på är om du har en eller flera kranar som är märkta med texten LK580, LK581 eller LK582. Du som har en sådan ventil måste byta ut den innan kommunens personal kommer för att byta ut din nuvarande vattenmätare. Ventilen är inte farlig så länge man inte rör den och sprinten fortfarande är kvar. Om du vrider på ventilen kan den lätt gå sönder och orsaka vattenskador. Rör inte ventilen innan du låtit en VVS-firma byta ut den.

Kontakta Kontaktcenter för frågor om placering eller beställning

För frågor om placering eller beställning av vattenmätare ta kontakt med vattenmätarverkstaden via kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se

Misstänker du att vattenmätaren visar fel?

Om du misstänker att din vattenmätare visar fel och behöver kontrolleras kan du begära en undersökning. Innan du begär en undersökning av vattenmätaren är det viktigt att du pratat med VA-avdelningen via kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se för att kontrollera att eventuellt mätfel inte beror på exempelvis en läcka.

Om vattenmätaren godkänns efter undersökningen står du som fastighetsägare för kostnaden. Om vattenmätaren inte godkänns efter undersökningen betalar kommunen för undersökningen.

En vattenläcka kan kosta flera tusen kronor per år

En läcka på din vatteninstallation kan kosta dig en hel del under ett år. Kontrollera därför att dina ledningar inte läcker. Om du har en mekanisk mätare, kolla på det lilla kugghjulet i vattenmätaren. Är alla kranar stängda ska kugghjulet stå still. Om kugghjulet inte står still kan det betyda att det finns en läcka. Om du har en digital mätare, kolla på symbolen som ser ut som en kran. Om den lyser kan det betyda att det finns en läcka.

Läckande kranar och rinnande toaletter som bara droppar då och då kan över tid orsaka en stor kostnad.

En läcka med en diameter 8,7 mm kan kosta upp till 610 000 kronor och ett läckage med en diameter på 0,9 mm kan kosta upp till 6100 kronor per år.

Installera vattenmätare

Har du inte en vattenmätare? Boka in en tid för installation av vattenmätare. Alla fastigheter ska ha en vattenmätare. Innan inflyttning i fastigheten måste du som fastighetsägare förbereda så att en vattenmätare kan installeras, genom att ordna en mätarplats.

Sidan uppdaterad: 2024-03-22

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida