Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Felanmälan vatten och avlopp

Är du utan vatten, misstänker en vattenläcka eller har hittat ett löst brunnslock? Gör en felanmälan till oss via vårt kontaktformulär. Vid akuta ärenden, ring 054-540 65 70 (utanför kontorstid kopplas du till SOS Alarm).

Akuta ärenden ring 054-540 65 70

Har du inget vatten i kranen eller fått översvämning i källaren? Vid akuta ärenden, ring 054-540 65 70. Ring även om du ser vatten som kommer upp ur marken och du misstänker en vattenläcka. Kontakta oss också om ett brunnslock ligger löst och det finns risk för att någon kan trilla ner.

Inte akuta ärenden

Har du dåligt tryck i kranen eller har du sett översvämmade dagvattenbrunnar? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Du kan även ringa kommunens Kontaktcenter vardagar 8.00-16.30 på telefon 054-540 00 00 eller skicka e-post till karlstadskommun@karlstad.se. Med appen Mitt Karlstad kan du enkelt ställa frågor, lämna synpunkter och göra felanmälan.

Fastighetsägaren ansvarar för ledningar på sin egen tomtmark

Du som fastighetsägare ansvarar för vatten- och avloppsledningar på din egen tomtmark och fram till en halv meter utanför. Där sitter den så kallade förbindelsepunkten, och där tar kommunen över ansvaret för ledningarna.

Sidan uppdaterad: 2024-04-15

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida