Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Flyttanmälan vatten och avlopp

Har du sålt din fastighet? Ska du flytta? Glöm inte att anmäla flytt och ägarbyte av vatten och avlopp så att fakturan går till rätt person framöver. Gör flyttanmälan minst en vecka i förväg till VA-debiteringen.

Om du säljer din fastighet och har kommunalt vatten och/eller avlopp ska du kontakta VA-debiteringen via kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se. Ring eller mejla minst en vecka innan du ska flytta och meddela oss den nya ägarens namn och inflyttningsdatum.

Vi skickar en ägarbytesblankett till dig. Den ska du och den nya ägaren fylla i och skriva under. När den kommer tillbaks till oss ifylld och underskriven av båda parter gör vi en slutfaktura som skickas till dig vid nästa faktureringstillfälle. Det är därför viktigt att du meddelar oss din nya adress.

Avläsning av vattenmätaren

Du och den nya ägaren kan läsa av vattenmätaren själva, helst på tillträdesdagen, om båda är överens om mätarställningen.

Om du hellre vill att kommunen ska utföra avläsningen, ta kontakt med vattenmätarverkstaden via kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller via e-post karlstadskommun@karlstad.se, för att komma överens om tid.

Sidan uppdaterad: 2024-05-24

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida