Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Dricksvatten

I Karlstads kommun har vi nästan 1 500 kilometer ledningar i vårt vattennät, en sträcka som motsvarar en bilresa från Karlstad till Bryssel. Här kan du bland annat läsa mer om vattenkvaliteten i Karlstad, hur vi renar ditt dricksvatten och vad som gäller för dig som har egen brunn.

I Gravaområdet, Hynboholm, Stodene och centrala Skåreområdet (norr om Skårenoret) rekommenderar Karlstads kommun att abonnenter av kommunalt vatten väljer en varmvattenberedare som värmer upp vattnet genom ett inkapslat värmeelement eller via manteln på varmvattenberedaren.

Anledningen till kommunens rekommendation är att vissa abonnenter har fått kalkbeläggningar på sin beredares värmeelement. Det gäller värmeelement som består av elektroder som kommer i direkt kontakt med det uppvärmda vattnet. En varmvattenberedare som har ett inkapslat värmeelement eller som värms upp via manteln påverkas inte av kalkbeläggningar på samma sätt.

Rekommendationerna är aktuella när du står inför ett byte av din nuvarande utrustning. Har du en fungerande anläggning, kan du avvakta tills det är dags för byte.

När det gäller andra områden så har inte Karlstads kommun några rekommendationer kring valet av varmvattenberedare.

Vattenkvalitet

Gravaområdet, Hynboholm och Skåre förses med kommunalt vatten framför allt från vattenverken i Hynboholm och Härtsöga. Karlstads kommun ansvarar för att vattnet ska hålla utmärkt hälsomässig kvalitet. Karlstads kommun tar regelbundet prover, både vid vattenverk och ute på ledningsnätet. Proverna visar att vattnet nästan alltid håller högsta kvalitet. Det går alltid att dricka. Alla prover tas på kallt vatten. Att vattnet innehåller små mängder kalk påverkar inte kvaliteten på ett negativt sätt. Kommunen ansvarar inte för kvaliteten på uppvärmt vatten.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?