Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Nödvatten och nödvattenplan

Om det händer något som gör att det normala vattenledningsnätet inte kan användas, behöver dricksvatten delas ut på något annat sätt. Karlstads kommuns nödvattenplan ska skapa goda förutsättningar för att förse kommunens invånare med nödvatten om krisen skulle vara framme.

Karlstads kommun har arbetat fram en uppdaterad och förbättrad nödvattenplan, vilket gör att vi har bättre förutsättningar att förse våra invånare med nödvatten under en dricksvattenkris.Vid en vattenläcka eller annan störning i distributionen av dricksvatten kan många kommuninvånare drabbas.

Om det händer något som gör att det normala vattenledningsnätet inte kan användas, behöver dricksvatten delas ut på något annat sätt. Detta dricksvatten kallas nödvatten och distribueras genom att vi ställer ut vattentankar på lämpliga platser.

Var vattentankar placeras ut

I nödvattenplanen finns information om var vattentankar kommer att placeras ut vid en kris. Där kan de hushåll som normalt försörjs med kommunalt vatten hämta sitt dricksvatten. Samhällsviktiga verksamheter som till exempel vårdboenden, barnomsorg och tillagningskök är också identifierade i planen. Vi informerar allmänheten om var vi ställer ut tankar när behov av nödvatten uppstår. Tankarnas placering avgörs utifrån vilka områden som påverkas i det aktuella fallet.

Handlingsplan för nödvattenhantering

Handlingsplanen för nödvattenhantering är politiskt beslutad och tar upp olika scenarier som kan inträffa. Planen ska ge vägledning om när nödvattenförsörjning behöver lösas eller inte. Om det finns vatten i kranen men misstanke finns om att vattnet är förorenat, rekommenderar vi alltid att det ska kokas innan det används i dryck eller matlagning.

Vid kokrekommendation ställer vi inte ut några nödvattentankar, eftersom vattnet kan användas om det kokas. Är du däremot helt utan vatten, då ställer vi ut tankar.

Kontakt

Hör av dig till oss om du har några frågor. Du når oss via kommunens Kontaktcenter på telefonnummer 054–540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida