Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Sommarvatten till din bostad

Vill du och dina grannar ha sommarvatten till era bostäder? Här beskriver vi vad som krävs av er och hur ni gör för att ansöka om att dra en sommarvattenledning till era hus. Det är bara möjligt att få dra en dra en sommarvattenledning till sitt hus om går ihop flera stycken i en sommarvattenförening.

Att ha sommarvatten till sin bostad innebär att man drar en vattenledning från en sjö eller älven till sin tomt. Vattnet kan man använda för att vattna gräs, blommor och annan växtlighet eller för att fylla sin pool med sjövatten. För att få dra en sommarvattenledning måste ni ha en sommarvattenförening och kommunen måste godkänna platsen där ledningen dras.

Sommarvattenförening

För att inte ha ett flertal ledningar i marken på samma plats så skriver vi bara avtal för sommarvattenledningar med föreningar. Du kan alltså inte som privatperson ansöka om en sommarvattenledning till bara ditt hus.

Om det är möjligt att dra en sommarvattenledning så kommer föreningen skriva ett avtal med kommunen som ger er tillåtelse att använda kommunens mark. Kostnaden för att använda kommunens mark för en sommarvattenledning ligger på nu 10 kronor per meter och år.

Så här gör du

När du har pratat ihop dig med dina grannar och ni är ett antal som vill ha sommarvatten så kan ni göra en skiss på hur ni hade tänkt att sommarvattenledningen skulle gå. Ni kan titta på ledningskollen.se för att se om det går några andra ledningar i marken där. Tänk på att ni inte får ha ett pumphus eller annan anordning på kommunens mark utan det måste ni inom era egna tomter.

När du ritat upp på en karta hur ledningens ska gå så skickar du det i ett mejl till teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se Skriv ”sommarvatten” som rubrik i ämnesraden på mejlet, bifoga karta där ledningen är markerad och adressen eller fastighetsbeteckningen på de hus som sommarvattnet ska gå till.

Tänk på att:

  • Ledningen får inte gå genom strandskoningar eller glaciser. Det är alltså stenläggningar eller upphöjningar intill älven som förhindrar erosion. Det kan i vissa fall fungera att ledningen går över.
  • Det får inte vara invasiva arter som till exempel parkslide, kanadensiskt gullris eller jättebalsamin där ledningen ska dras. Då riskerar vi att dessa invasiva arter sprids ännu mer.
  • Det får inte vara invasiva arter, som vattenpest, i vattnet som du drar ledningen från. Till exempel Stodenesjön och Rudstjärnet.
  • Om platsen bedöms som geoteknisk känslig, och det finns risk för ras eller erosion, så kan du inte dra en sommarvattenledning där.
  • Om det behövs ett pumphus eller annan anordning till sommarvattnet så behöver ni ordna det inom det egna tomten/fastigheten.
  • Om du ska gräva genom mark som är detaljplanelagd så behöver du även söka grävtillstånd. Vi kommer meddela dig om detta krävs.

Vi kontaktar er när vi gjort en bedömning av er ansökan. Om inte vi ser några hinder med att dra en sommarvattenledning så kommer vi att skriva ett avtal med föreningen.

Har du sommarvatten men inget eller gammalt avtal med kommunen?

Om du redan har en sommarvattenledning sen förut och vill ha ett avtal så kan du kontakta oss på till teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Fördelen är att vi lägger in din ledning i kommunens övergripande karta vilket kan minska risken för eventuella avgrävningar. Om du inte har ett avtal för att nyttja kommunens mark så är det ett olovligt användande. Det innebär att kommunen har rätt att be dig ta bort sommarvattenledningen.

Om du redan har ett avtal men behöver byta ut ledningen eller av annan anledning behöver förnya avtalet så kan du också hör av dig till oss på till teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Övriga regler och ansvarsfördelning för sommarvatten

När du ansöker om sommarvatten så meddelar vi dig vilka markarbeten som planeras på platsen kommande två år så att du kan anpassa dig efter det. Om det ändå skulle vara så att det byggs något vid sommarvattenledningen inom två år, som innebär att du behöver flytta din ledning, så står kommunen för dessa merkostnader.

Om du behöver flytta ledningen efter mer än två så får sommarvattenföreningen stå för den kostnaden. Om sommarvattenledningen skadas vid akuta händelser, som vattenläcka eller kabelbrott, så är det föreningen som står för kostnaden redan från första dagen.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida