Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vattenverk

I vattenverken renas vatten från naturen till dricksvatten. Här kan du läsa mer om kommunens vattenverk och hur vattnet renas.

I Karlstads kommun finns åtta kommunala vattenverk. Sex vattenverk är Karlstads kommun ansvarig huvudman över. De två övriga drivs tillsammans med Grums kommun i ett kommunalförbund, Karlstads-Grums vattenverksförbund (KGVF). Vid vattenverken renas råvatten från naturen till dricksvatten du har i kranen.

Vattenverken förser cirka 90 procent av kommuninvånarna med dricksvatten. Cirka 7 miljoner kubikmeter vatten produceras årligen vid vattenverken för Karlstadsbornas räkning. Dessutom distribueras cirka 2 miljoner kubikmeter till Hammarö kommun från Sörmoverket, Karlstads största vattenverk.

Hur fungerar ett vattenverk?

Vid vattenverken renas råvatten från naturen till dricksvatten. Råvattnet kan vara ytvatten från en sjö eller grundvatten från marklagren. Sex av vattenverken börjar sin reningsprocess med grundvatten. Sörmoverket tar råvattnet från Vänern, men omvandlar det till konstgjort grundvatten. Ett vattenverk tar råvattnet direkt från en sjö.

Vid vattenverken finns flera olika reningssätt beroende på råvattnets kvalitet.

Varifrån kommer ditt dricksvatten?

 • Sörmoverket levererar vatten till Karlstads tätort, Alster, Skattkärr, Väse och Hammarö kommun.
 • Hynboholms vattenverk levererar vatten till Gravaområdet, Hynboholm och Skåre. Samma område försörjs av Härtsöga vattenverk.
 • Härtsöga vattenverk levererar vatten främst till Skåre. Samma område försörjs av Hynboholms vattenverk.
 • Sandtorps vattenverk levererar vatten till Molkom, Blombacka och Lindfors.
 • Ulvsby vattenverk levererar vatten till Vallargärdet, Ulvsby.
 • Älvsbacka vattenverk levererar vatten till Älvsbacka tätort.
 • Karlstads-Grums vattenverksförbund (KGVF) består av vattenverken i Mellerudstorp och Törne. KGVF levererar vatten till Vålberg, Edsvalla, Norsbron och Grums.

Mer om vattenverken

Sörmoverket är Karlstads kommuns största vattenverk. Sörmoverket levererar vatten till Karlstads tätort, Alster, Skattkärr, Väse och Hammarö kommun. Dessutom kan vatten från Sörmoverket ledas till Vålberg, Edsvalla och Grums samt Skåre.

Typ av vattentäkt

Konstgjort grundvatten (konstgjord infiltration).

Så renar vi vattnet

 • Tillsättning av kalk och kolsyra för att öka vattnets hårdhet och buffringsförmåga.
 • Snabbfilter för att rena från växtrester i ytvattnet.
 • Konstgjord infiltration. Ytvattnet renas genom att det rinner genom sandlager.
 • UV-filter (ultraviolett ljus) renar vattnet från mikroorganismer som bakterier och parasiter.
 • Tillsättning av natronlut för att höja vattnets pH-värde och buffringsförmåga.
 • Beredskap för kemisk fällning.
 • Beredskap för klorering.

Vattnets hårdhet

Vattnet från Sörmoverket har en hårdhet på 2,6 dHº. Det betyder att vattnet är mjukt.

Hynboholms vattenverk levererar vatten till Gravaområdet, Hynboholm och Skåre. Samma område försörjs av Härtsöga vattenverk.

Typ av vattentäkt

Grundvattentäkt

Så renar vi vattnet

 • Tillsättning av natronlut för att höja pH-värde och buffringsförmåga.
 • UV-filter (ultraviolett ljus) renar vattnet från mikroorganismer som bakterier och parasiter.

Vattnets hårdhet

Vattnet från Hynboholms vattenverk har en hårdhet på ca 3 dHº. Det betyder att vattnet är mjukt.

Härtsöga vattenverk levererar vatten främst till Skåre. Samma område försörjs av Hynboholms vattenverk.

Typ av vattentäkt

Grundvattentäkt

Så renar vi vattnet

 • Tillsättning av soda för att höja pH-värde och buffringsförmåga.
 • UV-filter (ultraviolett ljus) renar vattnet från mikroorganismer som bakterier och parasiter.

Vattnets hårdhet

Vattnet från Härtsöga vattenverk har en hårdhet på 1,5 dHº. Det betyder att vattnet är mjukt.

Sandtorps vattenverk levererar vatten till Molkom, Blombacka och Lindfors.

Typ av vattentäkt

Grundvattentäkt

Så renar vi vattnet

 • Tillsättning av soda för att höja pH-värde och buffringsförmåga.
 • UV-filter (ultraviolett ljus) renar vattnet från mikroorganismer som bakterier och parasiter.

Vattnets hårdhet

Vattnet från Sandtorps vattenverk har en hårdhet på ca 1 dHº. Det betyder att vattnet är mjukt.

Ulvsby vattenverk levererar vatten till Vallargärdet, Ulvsby.

Fyll inte pooler med kommunalt vatten i Vallargärdet, Ulvsby

I Vallargärdet är den naturliga tillgången till vatten mindre än vid kommunens övriga vattentäkter. För att vi ska klara vattenförsörjningen i Vallargärdet över längre tid är det viktigt att vi prioriterar och använder dricksvattnet till matlagning och hygien, inte till att vattna gräsmattor eller fylla pooler sommartid.

Typ av vattentäkt

Grundvattentäkt

Så renar vi vattnet

 • Filter för att ta bort järn och mangan.
 • Minskning av fluorid
 • Luftning för att ta bort radon.
 • UV-filter (ultraviolett ljus) renar vattnet från mikroorganismer som bakterier och parasiter.

Vattnets hårdhet

Ulvsby vattenverk har en anläggning som minskar vattnets innehåll av fluorid. Anläggningen sänker också vattnets hårdhet som bieffekt av fluoridreningen. Numera är vattnet medelhårt och håller ca 8 ºdH (tyska hårdhetsgrader).

Älvsbacka vattenverk levererar vatten till Älvsbacka tätort

Typ av vattentäkt

Ytvattentäkt

Så renar vi vattnet

 • Kemisk fällning för att rena från växtrester från sjövattnet.
 • Tillsättning av soda för att höja pH-värde och buffringsförmåga.
 • UV-filter (ultraviolett ljus) renar vattnet från mikroorganismer som bakterier och parasiter.

Vattnets hårdhet

Vattnet från Älvsbacka vattenverk har en hårdhet på under 1 dHº. Det betyder att vattnet är mjukt.

Karlstads-Grums vattenverksförbund (KGVF) består av vattenverken i Mellerudstorp och Törne. KGVF levererar vatten till Vålberg, Edsvalla, Norsbron Grums och Segerstad. Dessutom till boende i Grums tätort med omgivande orter. 

Typ av vattentäkt

Grundvattentäkter

Så renar vi vattnet

 • Tillsättning av natronlut för att höja pH-värde och buffringsförmåga.
 • Filter för att ta bort järn och mangan.
 • UV-filter (ultraviolett ljus) renar vattnet från mikroorganismer som bakterier och parasiter.

Vattnets hårdhet

Vattnet från Mellerudstorps och Törne vattenverk vattenverk har en hårdhet på ca 4 dHº. Det betyder att vattnet är mjukt.

Vattenkvalitet

Livsmedelsverket ställer höga krav på vårt kommunala dricksvatten. Kvaliteten på dricksvattnet i Karlstads kommun är också god.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida