Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Bli mer klimatsmart

Klimatet har varierat naturligt i alla tider, men de snabba klimatförändringar som sker nu är människans verk. Och fortsatta utsläpp av växthusgaser innebär fortsatt stigande temperatur.

Jordens klimat blir allt varmare. Mätningar visar att sedan 1800-talets andra hälft har medeltemperaturen ökat med en dryg grad. Det låter kanske inte mycket, men konsekvenserna i klimatsystemet är redan betydande. Det är inte bara luften som värms upp, även världshaven blir varmare och världens isar smälter.

FN:s klimatpanel IPCC har i sina rapporter visat på hur riskerna med klimatförändringarna ökar ju större uppvärmningen blir. Mycket snabba utsläppsminskningar är nu nödvändiga för att undvika eller mildra allt mer djupgående effekter och allvarliga störningar för människa och natur.

Med klimat menas de genomsnittliga väderförhållandena under en längre tid. Det innebär att vi måste följa temperaturens variationer under årtionden för att kunna avgöra hur klimatet förändras. Det räcker inte med att titta på enstaka år.

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar det globala klimatet på vår planet. Men du kan i din vardag göra mycket för att minska din klimatpåverkan.

Minska din klimatpåverkan

Genom att resa med flyg mindre ofta, förändra våra matvanor och köpa begagnat istället för nytt kan vi göra stor klimatnytta och minska klimatpåverkan med flera ton per år.

Det du gör för att minska energianvändningen, välja klimatsmarta transporter och, om du har möjlighet, producera solenergi är andra viktiga klimatval.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida