Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Uppvärmning

Det finns olika alternativ för att värma upp ett hus. Men innan du byter system bör du börja med att se över klimatskalet på ditt hus för att energieffektivisera.

Se över väggar, tak och fönster först

Om du funderar på hur du vill värma ditt hus är kanske inte uppvärmning det du ska ta tag i först. Glöm inte att klimatskalet, det vill säga fönster, dörrar, väggar, tak och även ventilationen, är viktiga delar av huset. Har du till exempel dragiga fönster är det sannolikt där du ska börja energieffektivisera.

Det finns många uppvärmningsalternativ att välja bland. Vilka alternativ du har beror på ditt hus, din familj, var du bor och vilka möjligheter som finns där. Nästa generations hus, så kallade passivhus, är så energieffektiva att det räcker med ett mindre och billigare uppvärmningssystem för värme och varmvatten.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är den dominerande uppvärmningskällan för flerbostadshus och lokaler och kan vara ett bekvämt och miljövänligt uppvärmningsalternativ för många villaägare. Fjärrvärme innebär att husen i hela eller delar av städer kopplas samman i ett gemensamt kulvertnät.

Läs mer om fjärrvärme

Värmepumpar

Med en värmepump kan du ta vara på den låggradiga värme som finns i berggrunden, markens yt- eller djupskikt, en intilliggande sjö, uteluften, ventilationsluften eller i spillvatten. Vilken typ av värmekälla som är lämpligast beror bland annat på husets energibehov, befintligt värmesystem, planlösning och husets läge.

Läs mer om värmepumpar

Eldning med pellets eller ved

Ved och pellets är, precis som andra förnybara biobränslen, befriad från bränsle- och koldioxidskatt. Uppvärmning med en vedpanna bidrar inte till att öka växthuseffekten eftersom koldioxiden som avges vid förbränningen är samma mängd som det växande trädet en gång hämtat upp från uteluften.

Eldning med ved eller pellets

Eldstad som komplement

En värmepump är beroende av el för att fungera och därför är uppvärmningen av huset helt beroende av el. Om du har möjlighet att ha någon typ av eldstad som inte är elberoende är detta ett bra komplement ur ett driftsäkerhetsperspektiv och det ger också en möjlighet att hålla nere elkostnaderna under årets kallaste dygn.

Elda säkert

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?