Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Värmepumpar

Värmepumpar tar vara på den värme som finns i berggrunden, jorden eller luften och avger den till huset som ska värmas. En värmepump minskar inte byggnadens energibehov men sänker uppvärmningskostnaden.

Det finns många olika sorters värmepumpar. Vilken som är bäst beror bland annat på vilka förutsättningar huset har och hur stor husets energianvändning är. De vanligaste värmepumparna är:

  • Berg-, jord-, och sjövärmepumpar: utnyttjar värmen i marken/sjön och används i hus med vattenburet värmesystem. Kräver markarbeten i form av borrning eller rördragning.
  • Frånluftsvärmepump: utnyttjar värmen i husets frånluftssystem. Kan kopplas till ett vattenburet system eller endast varmvattenberedning.
  • Luftvattenvärmepump: utnyttjar värmen i utomhusluften. Används i hus med ett vattenburet system.
  • Luftluftvärmepump: utnyttjar värmen i utomhusluften. Används i hus utan vattenburet system. Värmen avges direkt från värmepumpen till luften.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida