Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Värmepumpar

Med en värmepump kan du ta vara på den låggradiga värme som finns i berggrunden, markens yt- eller djupskikt, en intilliggande sjö, uteluften, ventilationsluften eller i spillvatten

Vilken typ av värmekälla som är lämpligast beror bland annat på husets energibehov, befintligt värmesystem, planlösning och husets läge.

Välj rätt värmepump

En gammal tumregel var att välja en värmepump med en värmeeffekt på 65–70 procent av husets maximala effektbehov. Då räknade man med att det täckte cirka 95 procent av energibehovet för värme och varmvatten av värmepumpen.

Det innebär att värmepumpen behövde en kompletterande värmekälla under de kallaste dagarna - oftast en elpatron. Men det har visade sig att elpatronen ofta användes mer än beräknat.

I dag finns det varvtalsstyrda värmepumpar.

De kan täcka hela husets maximala effektbehov och är oftast mer energieffektiva än vanliga värmepumpar, men också lite dyrare i inköpskostnad.

Om man vill optimera uppvärmningssystemet ytterligare kan man välja en värmepump som även har inbyggd styr- och reglerutrustning till huset. Det gör att värmepumpen inte behöver höja temperaturen på framledningen mer än nödvändigt.

Det är även bra för plånboken att täcka hela effektbehovet för då blir elnätskostnaden lägre på grund av att hela Sverige snart har effekttaxa. Om man väljer en värmepump utan varvtalsstyrning för att täcka hela husets effektbehov kan man installera en arbetstank som gör att start och stopp blir färre.

Behöver du råd om vilken typ av värmepump som passar just för dig hör gärna av dig till din energi- och klimatrådgivare.

En värmepump är beroende av el för att fungera och därför är uppvärmningen av huset helt beroende av el. Vid riktigt kalla perioder eller köldknäppar använder värmepumpen också en elpatron för att orka hålla värmen i huset. Om du har möjlighet att ha någon typ av eldstad som inte är elberoende är detta ett bra komplement ur ett driftsäkerhetsperspektiv. Det ger också en möjlighet att hålla nere elkostnaderna under årets kallaste dygn.

Köldmedium

I värmepumpen cirkulerar ett köldmedium. I nya pumpar används oftast köldmedier med förkortningen HFC. De påverkar inte ozonlagret som tidigare köldmedier gjorde men bidrar däremot till växthuseffekten. Det är därför mycket viktigt att vara aktsam vid installation och skrotning av pumpen samt vid påfyllning av köldmediet så att inget läckage uppstår. Installation av värmepump och avtappning av kylmedium får bara göras av certifierad installatör.

Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen

Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen är en branschorganisation för tillverkare, importörer och återförsäljare av värmepumpar. Hitta medlemsföretag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan uppdaterad: 2023-05-12

Hittade du rätt information på sidan?