Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Eldning med pellets och ved

Pellets och ved är, precis som andra förnybara biobränslen, befriad från bränsle- och koldioxidskatt. Uppvärmning med en vedpanna bidrar inte till att öka växthuseffekten eftersom koldioxiden som avges vid förbränningen är samma mängd som det växande trädet en gång hämtat upp från uteluften.

Från och med 1 april 2017 ska alla pannor som säljs för fasta bränslen eldning, som pellets, briketter och ved, ha energimärkning. Kravet gäller pannor som ger en värmeeffekt upp till och med 70 kW.

Pellets

Pelletsen är en förnyelsebar produkt som ingår in naturens kretslopp. Pellets består av sågspån, bark och spill från sågverk och andra skogsindustrier. Materialet pressas samman till en massa i form av små cylindrar på sex till åtta millimeters diameter.

Pelletspannor

Pelletspannor har en hög verkningsgrad på 80 till 90 procent. De har automatiserad eldning som startar och stoppar vid behov. Moderna pannor är utformade så att sotning och asktömning har blivit betydligt enklare än det var förr. Om du kopplar pannan mot en ackumulatortank blir verkningsgraden ännu högre genom att den kan gå längre tid på högeffekt. Det gör att det inte går åt lika mycket bränsle. Det blir heller inte lika många start och stopp och därför håller brännarens tändelement håller längre.

Pelletsbrännare i gammal olje- eller vedpanna

Olje- eller vedpanna kan konverteras till låg kostnad men ger oftast lägre verkningsgrad på 60 till 75 procent. Det finns flera nackdelar med olje- eller vedpanna: högre pelletsåtgång än i en modern panna, krångligare att sota än en ren pelletspanna och större utsläpp än med en modern pelletspanna.

Pelletskaminer

Vanliga pelletskaminer värmer endast luften i rummet och är ett bra alternativ för hus som har direktverkande elvärme. Det finns även varianter av pelletskaminer som har vattenmantel, som kan värma vatten till uppvärmning av huset och till tappvarmvatten beroende på systemuppbyggnad. Det finns även pelletskaminer som kan eldas med ved, dessa kallas kombikaminer.

En pelletskamin kräver lite el för att fungera. Elen används bland annat till att driva skruven som matar fram pellets till brännaren och till fläkten som blåser den varma luften ut i rummet. Vissa modeller kan vid strömavbrott drivas vidare av ett vanligt bilbatteri. Dom flesta pelletskaminerna kan drivas med en Inverter och ett bilbatteri. Invertern gör om strömmen från bilbatteriet från 12V till 230V till pelletskaminen.

Vedpanna

Vedpannan värmer både huset och vatten till kranar och duschar. Att elda med ved är klimatsmart om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning så att utsläppen blir så låga som möjligt.

Har du vedpanna utan ackumulatortank och byter du till en ny vedpanna med ackumulatortank kan du spara upp till 40 procent av vedförbrukningen och samtidigt minska miljöutsläppen.

Oftast är inte vedpannor och ackumulatortankar anpassade för personen som ska sköta anläggningen dom kommande 20 åren utan mer för den som ska sälja anläggningen.

Något som oftast missas och många senare klagar på är hur många gånger vill man fylla på pannan om dagen under vintertid, alltså hur stort vedmagasin har pannan, större magasin färre påfyllningar. Oavsett system man väljer måste det anpassas för just den människan som ska sköta systemet, din energi- och klimatrådgivare hjälper dig med råd så du får en så energieffektiv och bra lösning som möjligt.

Ackumulatortank

Ackumulatorns uppgift är att lagra det varma vattnet. En vedpanna för en normalstor villa har en effekt på 25 till 80 kW. Medelbehovet för en villa är bara 4 till 10 kW vilket innebär att stora delar av året är pannan större än vad som behövs för att täcka värmebehovet.

För att få ett effektivt och miljövänligt uppvärmningssystem ska vedpannan vara ansluten till en ackumulatortank. Med en ackumulatortank behöver du inte elda dygnet runt utan kan elda färre gånger och lagra värmen i tanken.

Ackumulatorvolymen borde för ett normalt småhus vara cirka 1 500–3000 liter. I så fall räcker det att elda en eller max två gånger per dygn.

Vedeldning kan med fördel kombineras med solfångare för att slippa elda för att värma upp tappvarmvattnet under den varma delen av året.

Braskaminer

En braskamin kan både vara en del av husets uppvärmning och bidra till att höja mysfaktorn i hemmet. För att värmen från kaminen ska spridas så bra som möjligt är det viktigt att placera den centralt i huset, gärna i källaren om det finns någon.

Vissa braskaminer har kokplatta, det finns även modeller med pizzaugn. De modellerna underlättar matlagningen vid strömavbrott. Braskaminer finns i olika design och det kan vara viktigt eftersom braskaminen för många inte bara är en eldstad för uppvärmningen, utan också en inredningsdetalj.

Att välja en braskamin med ett värmemagasin är bra för komforten, genom att stenen kan ta upp en del av värmen så det inte blir för varmt när man eldar och senare lämna den värmen till rummet så temperaturen blir jämnare.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida