Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Transporter

Transporter står idag för en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning. Energi- och klimatrådgivarna hjälper dig gärna med tips om hur du effektiviserar dina transporter och gör hållbara val.

Gång och cykling är de bästa valen ur både miljö- och hälsosynpunkt och har mycket lite påverkan på klimatet. En elcykel som ersätter de kortare bilresorna ger en mycket stor miljövinst.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida