Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Transporter

Transporter står idag för en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning. Energi- och klimatrådgivarna hjälper dig gärna med tips om hur du effektiviserar dina transporter och gör hållbara val.

Gång och cykling är de bästa valen ur både miljö- och hälsosynpunkt och har mycket lite påverkan på klimatet. En elcykel som ersätter de kortare bilresorna ger en mycket stor miljövinst.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida