Transporter

Transporter står idag för en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning. Energi- och klimatrådgivarna hjälper dig gärna med tips om hur du effektiviserar dina transporter och gör hållbara val.

Gång och cykling är de bästa valen ur både miljö- och hälsosynpunkt och har mycket lite påverkan på klimatet. En elcykel som ersätter de kortare bilresorna ger en mycket stor miljövinst.

Taggar för sidan

Energi och uppvärmning

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juni 2024