Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Fjärrvärme i Karlstadsregionen

Fjärrvärme är den dominerande uppvärmningskällan för flerbostadshus och lokaler och kan vara ett bekvämt och miljövänligt uppvärmningsalternativ för många villaägare.

Fjärrvärme innebär att husen i hela eller delar av städer kopplas samman i ett gemensamt kulvertnät. Värmen produceras i ett centralt värmeverk eller kraftvärmeverk. Kraftvärme innebär att både el och värme kan produceras samtidigt. Värmen transporteras till fastigheterna i nedgrävda kulvertrör. För att kunna ta emot värmen från kulverten behöver fastigheten utrustas med en fjärrvärmecentral, där bland annat två värmeväxlare finns, en för varmvatten och en för värme.

Hammarö - om fjärrvärme på hammaroenergi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Karlstad - om fjärrvärme på karlstadsenergi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Påverka dina fjärrvärmekostnader

Påverka dina fjärrvärmekostnader genom att minska din förbrukning. I en fastighet med fjärrvärme kan du göra vissa åtgärder för att undvika onödig förbrukning. Underhållet av fjärrvärmeundercentralen sköts av fjärrvärmeleverantören, men underhåll och skötsel av dina radiatorer och termostater står fastighetsägaren för. Tänk också på att din varmvattenförbrukning påverkar din fjärrvärmeförbrukning.

Sidan uppdaterad: 2023-05-12

Hittade du rätt information på sidan?