Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Fjärrvärme i Karlstadsregionen

Fjärrvärme är den dominerande uppvärmningskällan för flerbostadshus och lokaler och kan vara ett bekvämt och miljövänligt uppvärmningsalternativ för många villaägare. I Karlstads kommun är det Karlstads Energi som levererar fjärrvärme till anslutna kunder.

Fjärrvärme innebär att husen i hela eller delar av städer kopplas samman i ett gemensamt kulvertnät. Värmen produceras i ett centralt värmeverk eller kraftvärmeverk. Kraftvärme innebär att både el och värme kan produceras samtidigt. Värmen transporteras till fastigheterna i nedgrävda kulvertrör. För att kunna ta emot värmen från kulverten behöver fastigheten utrustas med en fjärrvärmecentral, där bland annat två värmeväxlare finns, en för varmvatten och en för värme.

Bli fjärrvärmekund i Karlstad eller i Hammarö

Påverka dina fjärrvärmekostnader genom att minska din förbrukning

I en fastighet med fjärrvärme kan du göra vissa åtgärder för att undvika onödig förbrukning. Genom att till exempel sänka värmen inomhus, se till att termostater fungerar, täta kring fönster och dörrar, skärma av och isolera kan du sänka din fjärrvärmekostnad. Helt enkelt - genom att minska förlusterna från din fastighet så minskas behovet lika mycket. Tänk också på att din varmvattenförbrukning påverkar din fjärrvärmeförbrukning.

Sidan uppdaterad: 2024-05-15

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida