Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Beslut från stadsbyggnadsnämnden i juni

Under onsdagens nämnd besutades om bygglov för flera uteserveringar. Bragska villan vid Centralsjukhuset fick rivningslov och detaljplaner för vårdboende och en förskola godkändes.

Sidan publicerad: 2024-06-20

Hittade du det du sökte på sidan?