Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Nya regler för laddning av elfordon – inventering under sommaren 

Laddning av elfordon är sedan 2020 ett egenskapskrav i plan- och bygglagen. Från den 1 januari 2025 införs ett retroaktivt krav på laddningsmöjligheter vid fastigheter. Stadsbyggnadsförvaltningen inventerar under sommaren vilka fastigheter som berörs.

Inventeringen genomförs av en praktikant och syftet är att få en överblick över vilka fastigheter som berörs. Detta för att kunna stödja fastighetsägare och utföra tillsyn när lagen träder i kraft.

Vilka byggnader som ska ha utrustning för laddning av elfordon eller förberedelse för laddning genom så kallad ledningsinfrastruktur framgår av plan- och byggförordningen.

Reglerna innebär i huvudsak:

Att uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon.

Ouppvärmda byggnader och för bostadshus ställs inga retroaktiva krav. Detsamma gäller byggnader avsedda för totalförsvaret.

Tänk på att regelverket omfattar även ombyggnad av byggnaden

Läs mer hos Boverket:

För vilka byggnader gäller reglerna om laddinfrastruktur? Länk till annan webbplats.

Laddning av elfordon Länk till annan webbplats.

 

Sidan publicerad: 2024-06-28

Hittade du det du sökte på sidan?