Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Klimatpriser

Varje år delar Karlstads kommun ut ett klimatpris och utser en vinnare för "årets unga miljöhjälte". Syftet med priserna är att uppmärksamma kreativa aktörer och unga som gjort insatser inom området ”minskad klimatpåverkan".