Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Bild på barn som pratar med vuxen om insektshotellet de skapat
Bibbi Kunosson, förskollärare/utepedagog, med tre elever och insektshotellet.

Bibbi Kunosson, förskollärare/utepedagog, med tre elever och insektshotellet.

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Klasmossens förskola tar hem priset för årets unga miljöhjälte

Klasmossens förskola har på ett inspirerande och kreativt sätt tagit kampanjen "Hela förskolan blommar" till en högre nivå. Förskolan har gjort, inte bara ett bihotell, utan en hel bistad med bland annat bostäder, hotell och restaurang för pollinatörer.

Miljönämnden i Karlstads kommun har gått igenom nomineringarna till Årets unga miljöhjälte. Bland de nominerade miljöhjältarna fanns Klasmossens förskola som har skapat en hel bistad. Med deras kreativa engagemang har förskolan nu utsetts till Årets unga miljöhjälte 2023. Priset delades ut på Klasmossens förskola under onsdag 24 maj.

– Att Klasmossens förskola får ta emot detta pris är hedrande. Som rektor ser jag vinster i att ha en utepedagog som kan arbeta ute med dessa viktiga frågor. Hållbar utveckling uttrycker en riktning, en möjlig och önskvärd framtid, och brukar beskrivas i tre dimensioner av hållbarhet, ekologisk, social och ekonomisk, som alla måste samverka för att utveckling ska vara hållbar. Detta tillsammans med de Globala målen är viktiga frågor i förskolans utbildning, säger Pernilla M Johansson, rektor på Klasmossens förskola.

{"X":0.1525,"Y":0.0,"Width":0.81,"Height":1.0}
Miljönämndens ordförande Cecilia Boman Lindström tillsammans med elever från Klasmossens förskola.

Landningsbana och restauranger

Insektshotell, även kallat bihotell, är ett ställe för insekter att bo och övervintra. Projektet med insekthotellet började med att förskolan jobbade med biologisk mångfald genom insektslära och att en sommaräng såddes.

– När fröinitiativet kom så väcktes frågan vad vi kan göra mera. Utifrån barnens stora intresse av maskar och småkryp började vi bygga ett insektshotell. Barnråd har varit utgångspunkten i hur projektet skulle utvecklas och vart insektshotellet och pallkragen med sommarängen skulle placeras på gården och innehålla, berättar Bibbi Kunosson, förskollärare/utepedagog.

Förskolebarnen jobbade med frågor om vart hotellet skulle placeras och vad som skulle finnas i insektsstaden. Något de kom fram till var att det ska finnas skyltar var det finns restauranger, dessutom var en landningsbana prioriterat för barnen – då de flesta insekter flyger.

– Barnen har varit aktiva under processen och byggt och samlat material tillsammans. Spännande är nu när våren kommit tillbaka och insekterna ska komma ut ur sina hotellrum igen, avslutar Bibbi Kunossson.

{"X":0.1,"Y":0.0,"Width":0.6625,"Height":1.0}
Insektshotellet, skapat av Klasmossens förskola.

Motivering

Klasmossens förskola har på ett inspirerande och kreativt sätt tagit kampanjen "Hela förskolan blommar" till en högre nivå. Barnen själva har i demokratisk anda beslutat i sitt barnråd att lära sig mer om biologisk mångfald och att anlägga, inte bara ett bihotell, utan en hel bistad med bland annat bostäder, hotell och restaurang för pollinatörer. Deras engagemang och innovativa arbete är en inspiration och ett bra föredöme för barn, ungdomar och vuxna.

Läs mer om priset.

Sidan publicerad: 2023-05-25

Sidan uppdaterad: 2023-12-06

Hittade du det du sökte på sidan?