Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Dela, låna, byt och res klimatsmart.

Klimatneutrala Karlstad 2030

Vi arbetar för att Karlstad ska bli klimatneutralt till år 2030. Det är en stor utmaning och vi har många satsningar på gång för att nå det målet, men vi tror också att vi gör det bäst tillsammans, ensam är inte stark. Så häng med du också!

Vi gör det tillsammans

I Karlstad leds satsningen av Karlstads kommun i samverkan med elva andra aktörer; Region Värmland, Karlstads universitet, Fastighetsägarna Karlstad, Naturskyddsföreningen, Centrum för tjänsteforskning, Centrum för forskning om samhällsrisker, Klimatklubben Karlstad, Coompanion Värmland, Agenda 2030-protokollet, Centrum Karlstad och Innovation Park.

Är Karlstadborna redo för klimatomställningen?

Karlstads kommun har genomfört en klimatenkät på temat ”Är Karlstadborna redo för klimatomställningen?”. När resultatet presenterades fick åhörarna ta del av tre myter, tre hinder och tre möjligheter.

Mariebergsskolan - en cykelvänlig arbetsplats

Vad har en skola gjort för att få utmärkelsen Karlstads cykelvänligaste arbetsplats 2022? Svaret är att de med ett stort engagemang har deltagit i satsningen ”Cykelvänlig arbetsplats”.

Elevborgarrådet för klimatet

Elevborgarråd för klimatet är ett demokratiprojekt som ska låta barn och unga komma till tals och lämna in förslag till politiker.


skola.karlstad.se/elevborgarrad/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viable Cities

Viable Cities är ett innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Programmets mission är klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla.

viablecities.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.