Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Om satsningen Klimatneutrala Karlstad

1 oktober 2021 startade den andra fasen av Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030, med målet att alla medverkande städer ska uppnå klimatneutralitet 2030. 2021 var också året då Karlstads kommun tog steget och blev en del av satsningen som initialt sker under tre år.

I dag arbetar 23 svenska städer tillsammans med fyra myndigheter och Viable Cities för att gemensamt hitta lösningar på de enorma samhällsförändringar som krävs för att stoppa den globala uppvärmningen. Inom Karlstads kommun syftar Klimatneutrala Karlstad 2030 till att förstärka arbetet för att särskilt nå de övergripande målen Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun samt Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar.

I Karlstad leds projektet av Karlstads kommun i samverkan med elva andra aktörer; Region Värmland, Karlstads universitet, Fastighetsägarna Karlstad, Naturskyddsföreningen, Centrum för tjänsteforskning, Centrum för forskning om samhällsrisker, Klimatklubben Karlstad, Coompanion Värmland, Agenda 2030-protokollet, Centrum Karlstad och Innovation Park. Satsningen har två utvalda fokusområden, cirkulär konsumtion och transport, samt fyra arbetsgrupper. Arbetsgrupperna är 1) Styrning och finansiering, 2) Mobilisering och samskapande, 3) Innovation och tjänsteutveckling, och 4) Beteende och kommunikation.

Ett centralt verktyg i arbetet med klimatomställningen är också Viable Cities Klimatkontrakt 2030, ett verktyg som konkretiserar vad städer och myndigheter åtar sig och genomför för att accelerera klimatomställningen. I december varje år, på European Viable Cities Day, kommer 2030-städerna att signera ett reviderat Klimatkontrakt 2030.

Här kan du läsa mer om Viable Cities och Klimatkontraktet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida