Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Följ oss på sociala medier

Klimatneutrala Karlstad 2030, har ett instagramkonto som arbetar för att stötta och lyfta fram det övergripande målet Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar. Under hösten 2022, startade vi också ett konto för det andra övergripande målet Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida