Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Fördjupade översiktsplaner

Ibland gör kommunen en fördjupad översiktsplan i ett område. Det är vanligt om området är nytt, större eller har stor betydelse för framtidens Karlstad.

Karlstads kommun har gjort fördjupade översiktsplaner, FÖP, för flera områden de senaste åren. Då tar man fram mer detaljerade riktlinjer än vad översiktsplanen tar upp. Fördjupade översiktsplaner antas av kommunfullmäktige men är inte juridiskt bindande. De används i kommunens planering för att visa huvuddragen för fortsatta detaljplaner i ett område.

Välj i menyn

Välj bland fördjupade översiktsplaner i menyn.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?