Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Molkom

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":0.98759305210918114}

Syftet med denna översiktsplan, fördjupning för Molkom, är att analysera Molkom ur ett stadsbyggnadsperspektiv och ge förslag till förändringar.

Godkänd av Byggnadsnämnden 2003-04-22 § 104

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida