Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Stockfallet och Edsgatan

{"X":0.1925,"Y":0.0,"Width":0.57,"Height":1.0}

Mellan Stockfallet och Edsgatan planeras ny bebyggelse och i framtiden även en ny begravningsplats. I den fördjupade översiktsplanen dras riktlinjerna för området

Fördjupningen av översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 21 juni 2006. Nu pågår detaljplanearbete i området.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida