Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Järpetan och Tollerud

{"X":0.23,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Översiktsplanens syfte är att klargöra förutsättningarna för stadsutveckling i anslutning till Norra Infarten inom Södra Järpetan och Tollerud.

Fördjupningen av översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 21 januari 2010.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida