Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Västkust

{"X":0.33,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Västkust är ett viktigt område för att skapa attraktiva boendemiljöer nära Vänern.

Boende med vattenutsikt har en särskild betydelse för Karlstads attraktivitet i strävan att uppnå visionen Livskvalitet Karlstad 100 000. För att ge riktlinjer för ny bebyggelse i Karlstad har kommunen upprättat förslag till fördjupning översiktsplanen för området Västkust.

Fördjupningen av översiktsplanen för Västkust antogs av kommunfullmäktige 2007. Nu pågår detaljplanearbete i området.

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?

Innehåll på sida