Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Västkust

{"X":0.33,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Västkust är ett viktigt område för att skapa attraktiva boendemiljöer nära Vänern.

Boende med vattenutsikt har en särskild betydelse för Karlstads attraktivitet i strävan att uppnå visionen Livskvalitet Karlstad 100 000. För att ge riktlinjer för ny bebyggelse i Karlstad har kommunen upprättat förslag till fördjupning översiktsplanen för området Västkust.

Fördjupningen av översiktsplanen för Västkust antogs av kommunfullmäktige 2007. Nu pågår detaljplanearbete i området.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida