Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Eriksberg

{"X":0.1525,"Y":0.0,"Width":0.615,"Height":0.99595141700404854}

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Eriksberg är att bestämma inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av området - hur E18:s framtida sträckning ska vara, hur trafiksystemet i stort ska utformas och vilken markanvändning som är lämplig.

En viktig uppgift är att reservera mark som kan upplåtas för handelsändamål för att komplettera Bergviks köpcentrum.

FÖP Eriksberg antogs av kommunfullmäktige i oktober 2012.

Arbete med detaljplaner för området kommer att påbörjas under 2013.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida