Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Stöd till hot- och våldsutsatta

Blir du eller någon i din närhet utsatt för hot, våld eller hedersrelaterat våld behöver du söka stöd och hjälp. Här hittar du telefonnummer och annat du behöver veta för att kontakta oss.

Det finns hjälp att få

Stödet anpassas till varje person. Det kan till exempel handla om att få någon att prata med, ekonomisk hjälp, stöd under rättsprocessen eller hjälp att komma ifrån den eller de som utövar våldet.

Socialtjänsten kan ge dig stöd

Hör av dig till Kontaktcenter:

 • ring 054-540 00 00
 • välj alternativet Omsorg och stöd
 • berätta hur gammal du är och att du är utsatt för hot eller våld.

Då kopplas du vidare till en socialsekreterare som erbjuder stöd och hjälp utifrån din situation.

Du som är över 18 år kan också ta kontakt med oss via e-post: hotochvald@karlstad.se.

Om Kontaktcenter har stängt – ring socialjouren

Behöver du akut hjälp när Kontaktcenter är stängt kan du ringa till vår socialjour.

Telefonnummer: 054-540 50 54 eller 054-540 54 14

Öppettider: Söndag-torsdag 16.30-00.00 och fredag-lördag 16.00-01.30.

Vid akuta ärenden när jouren har stängt: 112

Våldsutövare

Har du lätt för att bli arg, avundsjuk eller kontrollerande? Känns det jobbigt när din partner går ut med vänner? Går du in och läser sms i din partners telefon? Visste du att det är en form av våld? Det går att ändra ett våldsamt beteende - det finns stöd och hjälp att få.

Om du blir aggressiv och har problem att hantera det, eller upplever att du har ett kontrollerande beteende eller att du tappat kontrollen så att någon i din familj eller närhet upplevt dig som våldsam. Då kan du få samtalsbehandling vid Krismottagning för män. Kön, könsidentitet och sexuell läggning spelar ingen roll du är välkommen att höra av dig och boka tid för prata med en samtalsterapeut om din situation kan du kontakta Krismottagning för män på telefon 054-540 11 10.

Vad är våld i nära relationer?

Våld i nära relationer handlar oftast om mäns eller killars våld mot kvinnor eller tjejer i parrelationer. Men det kan också handla om kvinnors eller tjejers våld mot män eller killar, hbtq-personers våld mot sin partner, föräldrars våld mot barn, vuxna barns våld mot föräldrar och hedersrelaterat våld.

När det gäller äldre människor och, eller funktionsnedsatta kan den som utövar våldet även vara vårdare, gode män, personliga assistenter och andra som personen är i beroendeställning till.

Det är vanligt att det som sker förnekas och förminskas. Det gäller både av den som blir utsatt för våld och av den som utövar våldet.

Det är viktigt att komma ihåg att barn som lever i familjer där det förekommer våld hör, ser och förstår vad som händer.

Våld sker i en skala och blir ofta värre med tiden

 • Kontroll i vardagen av arbets- och skoltider samt aktiviteter online
 • Hot och nedsättande ord
 • Hot om att sprida intima bilder eller övertalning till sexuella handlingar
 • Hot om bortgifte eller att bli förd utomlands
 • Tvång att ta lån eller förstörelse av saker och eller möbler
 • Tvång att gifta sig
 • Fasthållning, inlåsning, utlåsning, örfilar, sparkar, slag
 • Tvång att ta eller sälja droger
 • Äldre eller funktionsnedsatta utan tillgång till viktiga mediciner/hjälpmedel eller hjälp att klara sin vardag

Stöd och hjälp för unga utsatta i sexuell exploatering

Hos familjeavdelningen finns Aram Persson, kurator och samordnare. Hon stöttar och hjälper sexuellt exploaterade och deras anhöriga. Sexuell exploatering handlar om olika former av sexuella övergrepp där någon form av ersättning kan ha getts. Ersättningen kan handla om pengar, men även om andra saker så som boende, kläder, resor, gåvor eller status.

Aram arbetar även med att samordna, utbilda och samverka i frågor som rör sexuell exploatering.

Vill du komma i kontakt med Aram så når du henne på telefon: 054- 540 49 34, eller e-post: aram.persson@karlstad.se

Organisationer som ger stöd och hjälp till hot- och våldsutsatta

Behandlings- och samtalsmottagningen för våldsutsatta

Kontakt via 1177 eller telefon 010-831 80 00.

Läs mer om mottagningen hos Region Värmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Storasyster

Storasyster ger stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Du kan alltid vara anonym och de har tystnadslöfte. Du som är 13 år och uppåt kan vända dig dit, oavsett könsidentitet.

Storasysters webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla Kvinnors Hus Karlstad

Alla Kvinnors Hus hjälper kvinnor och barn som är utsatta för våld i en nära relation. Alla Kvinnors Hus är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Deras arbetssätt bygger på hjälp till självhjälp. De registrerar ingen; du kan vara anonym och de har tystnadslöfte. De lyssnar, ger råd och stöd samt stöttar dig i det du vill göra.

Telefon: 054-18 30 34. Telefontider måndag-fredag 9-12 och 17-20, helger 14-17. Lämna gärna meddelande i röstbrevlådan om du inte får svar!

E-post: kvinnojouren@akhkarlstad.se

Kvinnojouren svarar på e-post på vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00.

Postadress: Alla Kvinnors Hus, Kvinno- och tjejjouren i Karlstad, Box 613, 651 13 Karlstad.

Brottsofferjouren Värmland

Stöd till dig som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig/närstående till brottsoffer.

Telefon brottsofferstöd: 054-18 28 88.

E-post brottsofferstöd: info@varmland.boj.se

Vittnesstöd

Brottsofferjouren Värmland har stödpersoner i väntsalen på Värmlands tingsrätt. Av dem får du som vittne, målsägande eller anhörig till någon av parterna information om hur en domstolsförhandling går till och om det praktiska i samband med denna. De kan vid behov erbjuda avskildhet i ett separat rum.

Telefon vittnesstöd: 054-18 75 75.

E-post vittnesstöd: vittnesstod@varmland.boj.se

Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer

Karlstads kommun har tagit fram en handlingsplan som omfattar olika slags former av våld och slutsatser kring vem och vilka som utövar respektive blir utsatta för våld i nära relationer. Handlingsplanen har utgångspunkt i aktuell lagstiftning, aktuella föreskrifter och allmänna råd, nationella kartläggningar samt aktuell forskning.

Syftet med handlingsplanen är att beskriva både förvaltningens pågående arbete och förbättringsarbete, vars mål är att leda till att Karlstadborna ska erbjudas ett fullgott stöd och skydd utifrån sina behov.

Är du intresserad av att veta mer om handlingsplanen är du välkommen att kontakta Frida Malmén, enhetschef familjevåldsenheten. E-post: frida.malmen@karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida