Försäkringar

Karlstads kommun har olika slags försäkringar. Du kan ansöka om ersättning om du drabbas av en skada och anser att kommunen är ansvarig för den.

Karlstads kommun har flera former av försäkringar, till exempel:

  • Kollektiv olycksfallsförsäkring för elever i skolan.
  • Kollektiv olycksfallsförsäkring för personer i kommunala boenden.
  • Tjänstereseförsäkring för elever och praktikanter som reser på uppdrag av skolan.

Ersättning vid skada

Om du drabbas av en skada som du anser att kommunen är ansvarig för kan du kräva ersättning. Kommunens försäkringsbolag gör då en utredning om vad som har orsakat skadan.

Läs mer om ersättning vid skada

Olycksfallsförsäkring

Karlstads kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector Försäkring. Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamheter.

Läs mer om olycksfallsförsäkringen

Tjänstereseförsäkring för elever och praktikanter

Karlstads kommun har tecknat en tjänstereseförsäkring för elever och praktikanter hos Europeiska ERV. Försäkringen gäller vid inrikes och utrikes studieresor, skolresor och praktik.

Läs mer om tjänstereseförsäkringen

Taggar för sidan

Trygg och säker

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

19 Juni 2024