Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Olycksfallsförsäkring

Karlstads kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget Protector. Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

Anmäl själv vid olycksfall

Om du eller ditt barn skadat sig anmäler du det själv till Protector försäkringar. Följ anvisningarna på deras webbplats. Den skadade personen ska uppsöka läkare eller tandläkare för att få vård och för att dokumentera skadan. Kom ihåg att spara alla kvitton och tänk på att anmäla så snart som möjligt.

Försäkringsnumret är 2695732-1.2

Kontakt

Protector försäkring
Telefon: 08-410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se

För vem och när gäller försäkringen?

 • Barn i förskola och annan pedagogisk verksamhet
 • Elever i förskoleklass
 • Elever i grundskola och anpassad grundskola (grundsärskola)
 • Elever i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola)

 • Barn i öppna förskolan
 • Ungdomar, vuxna på fritidsgårdar
 • Barn, ungdomar i idrottsskolor
 • Deltagare i Kulturskolan
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Särskild utbildning för vuxna
 • För elever som avslutar sin utbildning i grund- respektive gymnasieskola gäller försäkringen till och med 1 september aktuellt år.

Försäkringsbesked

I nedanstående försäkringsbesked finns mer detaljerad information om olycksfallsförsäkringen och vilka som omfattas.

Du kan få ersättning för

 • Läkarvård, tandbehandling och resekostnader
 • Dödsfall oavsett orsak och ålder på försäkrad
 • Medicinsk och ekonomisk invaliditet
 • Skadade personliga tillhörigheter
 • Hjälpmedel, rehabilitering och kristerapi
 • Ärrersättning
 • Skada vid värmeslag, köld och insektsbett

Försäkring under praktikperiod

Gymnasieelever som går ett yrkesprogram med minst 15 veckors praktik omfattas av Kammarkollegiets olycksfallsförsäkring under praktiken.

Sidan uppdaterad: 2023-05-25

Hittade du rätt information på sidan?