Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Gymnasieskola

Gymnasieskolan är till för dig som har slutat grundskolan och är under 20 år. I Karlstads kommun finns flera olika gymnasieskolor och program.

Elever i en soffa

Våra egna gymnasieskolor

Här hittar du information för dig som går eller kanske vill gå på någon av våra egna gymnasieskolor, Nobelgymnasiet, Sundsta-Älvkullegymnasiet eller Tingvallagymnasiet.

Nobelgymnasiet i Karlstads huvudingång

Allmän information om gymnasieskolan

Här hittar du allmän information om gymnasiet, exempelvis hur antagningen går till, hur du skaffar gymnasiebiljett och vilka friskolor som finns i kommunen.

Populära länkar