Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Försäkringar

Karlstads kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Kommunen har också en tjänstereseförsäkring för elever och praktikanter som gäller vid inrikes och utrikes studieresor, skolresor och praktik.

Sidan uppdaterad: 2024-01-09

Hittade du det du sökte på sidan?