Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Studie- och yrkesvägledning

Hos studie- och yrkesvägledaren kan du få hjälp att reda ut vad du vill göra och välja i framtiden.

Vägledningen är en process som ska öka din självinsikt inför framtida studie- och yrkesval. Genom att träffa och diskutera med en studie- och yrkesvägledare får du redskap och insikt för att själv kunna sätta upp mål och fatta väl underbyggda beslut.

Det finns studie- och yrkesvägledare på alla högstadie- och gymnasieskolor samt inom vuxenutbildningen.

Du hittar mer information och kontaktuppgifter under respektive skolform.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida