Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Text Studie och yrkesvägledning.

Hur ska du göra för att uppnå din dröm?

Vet du redan nu vad du vill jobba med, men behöver vägledning för att komma dit? Funderar du på vad du ska studera på gymnasiet och väger mellan olika alternativ? Frågorna kan vara många och studie- och yrkesvägledaren på din skola är ett stöd för dig som står inför olika val.

Grundskolan är starten på din framtid

Studie- och yrkesvägledning är en process som tar olika lång tid för personer att utveckla. Det finns två olika delar i studie- och yrkesvägledning: vid och snäv. Vid vägledning innebär att hela skolan har ett ansvar att arbeta med studie- och yrkesvägledning på olika sätt i alla årskurser och ämnen genom hela grundskolan, för att du som elev ska få möjlighet att utveckla en god valkompetens. Det kan vara till exempel samverkan mellan skola och arbetsliv för att förstå hur ett skolämne kan vara användbart i yrkeslivet. Det kan även vara övningar där du får reflektera över hur du är som person, vad som är viktigt för dig och vad du tycker om.

I årskurs 7-9 finns det studie- och yrkesvägledare på din skola, som arbetar med den snäva vägledningen. Det innebär att du har möjlighet att ha individuella samtal där ni fokuserar dig och du kan få stöd i dina tankar och funderingar vad gäller att exempelvis välja gymnasieprogram. Ni samtalar om olika valalternativ och vad det kan innebära i relation till vem du är som person. Du får verktyg för att sätta upp mål och fatta beslut för kommande studie- och yrkesval.

Det är du som elev som gör ditt val utifrån vem du är och vad du vill, men studie- och yrkesvägledaren finns som stöd i din process.

Vägledningssamtal kan beskrivas i tre steg:

  1. Vad vill jag?
  2. Vad finns det för alternativ?
  3. Hur kommer jag dit?

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare på Karlstads kommuns grundskolor

August Wahlund

Studie- och Yrkesvägledare

Adress: Posthornsgatan 6, 656 32 Karlstad

Karin Forsberg

Studie- och Yrkesvägledare

Adress: Nils Holgerssons väg 2, 653 46 Karlstad

Per Ove Wramstedt

Studie- och Yrkesvägledare

Adress: Ilandavägen 50, 653 50 Karlstad

August Wahlund

Studie- och Yrkesvägledare

Adress: Ilandavägen 50, 653 50 Karlstad

Peter Eneljung

Studie- och Yrkesvägledare

Adress: Rosenborgsgatan 28, 652 30 Karlstad, telefon 054 - 540 30 17

Maria Lampi

Studie- och Yrkesvägledare

Adress: Norra Allén 33, 654 61 Karlstad

Lisa Magnusson

Studie- och Yrkesvägledare

Adress: Norra Allén 33, 654 61 Karlstad

Karin Forsberg

Studie- och Yrkesvägledare

Adress: Nils Holgerssons väg 2, 653 46 Karlstad

Therese Hamrin

Studie- och Yrkesvägledare

Adress: Mossgatan 1, 654 66 Karlstad

Katarina Vinqvist Fogelqvist

Studie- och Yrkesvägledare

Adress: Mossgatan 1, 654 66 Karlstad

Lisa Magnusson

Studie- och Yrkesvägledare

Adress: Åslidsgatan 4B, 660 50 Vålberg

Katarina Vinqvist Fogelqvist

Studie- och Yrkesvägledare

Adress: Mossgatan 1, 654 66 Karlstad

Katarina Vinqvist Fogelqvist

Studie- och Yrkesvägledare

Adress: Mossgatan 1, 654 66 Karlstad

Sidan publicerad: 2023-04-06

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?