Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Läsårstider och lov i grundskolan

Skolstart, skolavslutning, lov och studiedagar i Karlstads kommunala grundskolor. Här finns också information om hur du ansöker om ledighet för ditt barn.

Läsårstider 2023/2024

Höstterminen 2023

Skolstart: 16 augusti

Terminsavslutning: 21 december

Lediga dagar

 • 22 september (studiedag)
 • vecka 44 (höstlov)
 • 23 november (studiedag)

Vårterminen 2024

Terminsstart: 8 januari

Skolavslutning: 7 juni

Lediga dagar

 • 6 februari (studiedag)
 • vecka 9 (sportlov)
 • vecka 14 (påsklov)
 • 10 maj (lovdag)
 • 20 maj (studiedag)

Reducerat öppethållande i fritidshemmen

 • 11 augusti (2023)
 • 23 november (2023)
 • 5 januari (2024)
 • 20 maj (2024)

Under fyra dagar per år har fritidshemmen tid för gemensam fortbildning och planering. Då har verksamheten reducerat öppethållande och erbjuder alternativ omsorg för dig som anmält behov i förväg.

Dagarna med reducerat öppethållande är gemensamma för alla kommunens fritidshem.

Läsårstider 2024/2025

Höstterminen 2024

Skolstart: 19 augusti

Terminsavslutning: 20 december

Lediga dagar

 • 20 september (studiedag)
 • 28 oktober - 1 november, vecka 44 (höstlov)
 • 20 november (studiedag)

Vårterminen 2025

Terminsstart: 7 januari

Skolavslutning: 12 juni

Lediga dagar

 • 20 januari (studiedag)
 • 24 -28 februari, vecka 9 (sportlov)
 • 19 mars (studiedag)
 • 22-25 april, vecka 17 (påsklov)
 • 2 maj (lovdag)
 • 30 maj (lovdag)

Reducerat öppethållande i fritidshemmen

 • 15 augusti (2024)
 • 20 november (2024)
 • 19 mars (2025)
 • 17 juni (2025)

Under dagarna med reducerat öppethållande har du fortfarande rätt till omsorg för ditt barn. Fritidshemmen slås under dessa dagar ihop med andra fritidshem i området. Det kan innebära att ditt barn träffar annan personal, andra barn och vistas i andra lokaler.

Anmäl behov i förväg

Behöver du omsorg någon, eller några, av dessa dagar är det viktigt att du meddelar personalen på ditt barns fritidshem i god tid. Då hinner den alternativa omsorgen ordnas på ett bra sätt.

Hur bestäms läsåret?

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om tiderna för läsåret. Enligt grundskoleförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni och ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Ledighet för elev

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Behöver ditt barn vara ledigt från skolan ska du ansöka om det i god tid före önskad ledighet.

Kompetensutvecklingsdagar i förskolan

Under fyra dagar per år har förskolorna tid för gemensam fortbildning och planering. Då har verksamheten reducerat öppethållande och erbjuder alternativ omsorg för dig som anmält behov i förväg.

Sidan uppdaterad: 2024-05-10

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida