Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Skolskjuts i grundskolan

Elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola som bor tillräckligt långt från skolan kan få kostnadsfri skolskjuts.

Rätt till skolskjuts

För att ha rätt till skolskjuts krävs att ditt barn:

 • har tillräckligt långt från sin folkbokföringsadress till skolan
 • går på sin kommunala garantiskola eller den skola kommunen har anvisat barnet till

Du kan inte få skolskjuts till eller från förskola och fritidshem.

Ditt barn har vanligtvis inte rätt till skolskjuts om det:

 • går på en skola som ligger i en annan kommun
 • går på en fristående skola
 • väljer att gå på en kommunal skola som ligger långt från ditt hem
 • går kvar på sin gamla skola efter att ni flyttat
 • byter skola.

Avstånd

Vilka avstånd som gäller för att ha rätt till skolskjuts varierar beroende på vilken klass ditt barn går i.

För att ditt barn ska få skolskjuts gäller följande avstånd mellan hemmet och skolan.

Om det finns gång- och cykelväg mäts avståndet där.

 • Förskoleklass: 3 km
 • Årskurs 1-3: 3 km
 • Årskurs 4-9: 4 km

För att ditt barn ska få skjuts till och från hållplatsen för skolskjutsen gäller följande gångavstånd.

 • Förskoleklass: 2 km
 • Årskurs 1-3: 2 km
 • Årskurs 4-9: 2 km

Ansökan

Du behöver inte ansöka om skolskjuts utan det sköts av din skola.

Skolskjuts av andra skäl

Ditt barn kan få skolskjuts även om avståndet är kortare än vad som krävs.

Det kan bli aktuellt vid till exempel funktionsnedsättning, trafikförhållanden eller andra särskilda omständigheter.

Skolskjuts vid växelvis boende

Ditt barn kan i vissa fall få skolskjuts om det bor varannan vecka hos båda föräldrarna.

Då krävs att:

 • Föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis (varannan vecka) hos båda.
 • Båda föräldrarna bor i Karlstads kommun och minst en av föräldrarna bor inom skolans upptagningsområde.
 • Övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

Du ansöker läsårsvis och ansökan ska vara inskickad senast 15 maj för nästa läsår.

Om du får behov av skolskjuts under läsåret kan vi behandla ansökningar löpande.

Om du väljer en annan skola

Väljer du en annan skola än ditt barns garantiskola har du inte rätt till skolskjuts om det innebär extra kostnader för kommunen.

Om ni har flyttat under barnets skoltid men har valt att gå kvar på den tidigare garantiskolan, eller om ni redan valt en skola som inte är garantiskola har ni inte rätt till skolskjuts från er nuvarande adress.

Olika former av skolskjuts

Vilken form av skolskjuts ditt barn får beror på var ni bor samt på barnets ålder och mognad. Skolskjutsen samordnas så mycket som möjligt.

Skolbuss är upphandlade transporter som erbjuds på vissa förutbestämda sträckor. Sträckorna planeras om för varje år och kan därför skilja från år till år.

Skolskjuts kan utgöras av busskort för resor med ordinarie kollektivtrafik för elever både i grundskolan och anpassad grundskola. I bedömningen tas hänsyn till elevens ålder, mognad och de omständigheter som är förknippade med resvägen.

Du som tappat ditt busskort (Värmlandstrafik) kan vända dig till Kontaktcenter. De hjälper dig att spärra ditt kort och ta fram ett nytt kort.

Skoltaxi (bil eller buss) erbjuds de barn som av särskilda skäl inte kan åka med en skolbuss eller den ordinarie kollektivtrafiken.

Turlistor

Nedan finns samtliga större ändringar i skolbusslinjerna i respektive område. Utöver nedan ändringar kan hämtning- och lämningstider ha ändrats från förra läsåret, se respektive tidtabell för aktuella tider.

Skattkärr

 • Ytterligare hållplats för högstadieelever i Spångaområdet som ska till Norrstrandskolan, dessa går på vid silon.
 • Ny buss 7 - Kärne.
 • Samtliga elever i Fågelviks-Rud har fått ändrade hållplatser. Stora bussen vänder i Gränkorset och lilla bussen går ner och vänder så som tidigare.

Vålberg

 • Ny buss 7 – Bryngelsrud/Rudsta.
 • Endast en buss (Buss 4) från Edsvalla, som istället kör två vändor.

Molkom

 • Ny buss 6 - Tågåstorp/Borserud
 • Hållplats ”Allén” har flyttat från buss 5 till ny buss 6.

Väse

 • Ny buss 3 - Arnön.

Ansvar, olyckor och försäkringar

Du som vårdnadshavare ansvar för att ditt barn finns på plats vid hållplatsen eller påstigningsplatsen när skolskjutsen kommer. Om ditt barn missar skolskjutsen är det du som ansvarar för att barnet kommer till skolan.

Det samma gäller om skolskjutsen blir inställd, till exempel på grund av dåligt väglag.

Försäkring

Karlstads kommun har en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt för alla elever.

Om ditt barn råkar ut för en olycka och skadar sig så att det behöver skolskjuts kontaktar du försäkringsbolaget för att ansöka om skolskjuts (taxi).

Borttappat busskort

Har du tappat ditt busskort (Värmlandstrafik) kan du vända dig till Kontaktcenter. De hjälper dig att spärra ditt kort och ta fram ett nytt kort.

Har du frågor om skolskjuts?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter. De kan svara på frågor och hjälpa dig att fylla i e-tjänsterna.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida