Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Grundskola

Grundskolan är obligatorisk för barn mellan sex och sexton år. Det innebär att barn har skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år och börjar förskoleklass till och med vårterminen i årskurs 9. För elever mellan sex och tretton år finns fritidshem som är öppet före och efter skoltid samt under skollov. 

Stöd i skolan

Här kan du läsa om vilka olika typer av stöd som erbjuds i förskolan, grundskolan och på gymnasiet.

Klagomål

En positiv utveckling för våra barn och elever förutsätter goda möjligheter att föra fram klagomål.

Modersmål

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan läsa sitt modersmål som ett ämne i grundskolan och på gymnasiet.

Nyheter grundskola

Texten edlevo mot rosa bakgrund

Edlevo - nytt system för frånvaroanmälan, ledighetsansökan och hantering av fritidshemsplats

Den 8 april 2024 gick vi över till ett nytt system för förskola, grundskola och fritidshem som heter Edlevo.

Elevborgarråd för klimatet

Karlstads kommun är förts i Sverige med ett Elevborgarråd för klimatet. Under våren 2023 fick alla barn elever i de kommunala förskolorna och grundskolorna lämna in förslag på hur Karlstads kommun kan bli mer miljö- och klimatsmart.

Utbildningsguiden

I Utbildningsguiden hittar du Skolverkets information och vägledning inför val av skola och utbildning, från förskola till utbildning för vuxna.