Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Grundskola

Grundskolan är obligatorisk för barn mellan sex och sexton år. Det innebär att barn har skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år och börjar förskoleklass till och med vårterminen i årskurs 9. För elever mellan sex och tretton år finns fritidshem som är öppet före och efter skoltid samt under skollov. 

Stöd i skolan

Här kan du läsa om vilka olika typer av stöd som erbjuds i förskolan, grundskolan och på gymnasiet.

Mobbning och likabehandling

För att må bra, utvecklas och kunna lära sig nya saker är det viktigt att alla barn och elever trivs och känner sig trygga i sin förskola eller skola.

Modersmål

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan läsa sitt modersmål som ett ämne i grundskolan och på gymnasiet.

Nyheter grundskola

 • Förskola, skola och utbildning

  Vålbergsskolans fiolklasser bjuder på konsert

  Under läsåret 2022-2023 har eleverna i årskurs 3 på Vålbergsskolan fått möjligheten att lära sig spela fiol. Här är ett smakprov på det.
 • Förskola, skola och utbildning

  Hur gör vi för att lyckas med digital skolutveckling?

  Framtidens Lärande har sedan tio år tillbaka varit en drivande kraft för dialog, inspiration och samverkan kring skolutveckling. Den 13–14 juni 202...
 • Förskola, skola och utbildning

  Sommar och semester i fritidshemmet

  När det närmar sig sommar och semesterperiod finns det en del att tänka på för dig som har barn i fritidshem. Kanske är det till och med dags att s...
Elever i olika åldrar som leker på en skolgård

Sommar och semester i fritidshemmet

När det närmar sig sommar och semesterperiod finns det en del att tänka på för dig som har barn i fritidshem. Kanske är det till och med dags att sluta?

Elevborgarråd för klimatet

Karlstads kommun är förts i Sverige med ett Elevborgarråd för klimatet. Under våren 2023 fick alla barn elever i de kommunala förskolorna och grundskolorna lämna in förslag på hur Karlstads kommun kan bli mer miljö- och klimatsmart.