Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Södra Råtorps skola

Södra Råtorps skola

På Södra Råtorps skola går cirka 90 elever från förskoleklass till årskurs 3. Skolan ligger i ett bostadsområde med goda möjligheter till uteaktiviteter samt närhet till grönområden och Råtorpsskolan.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

F-3

Områden

Råtorp

Det viktigt för oss att det går bra för ditt barn och att ditt barn trivs på vår skola. Trivsel och trygghet är en förutsättning för inlärning och vi arbetar aktivt för att skapa detta. Vi arbetar med tillgängliga lärmiljöer för att nå samtliga elever oavsett bakgrund, ålder, kön, eller etnicitet.

Vår värdegrund

Vårt gemensamma arbete på Råtorps skolor ska grundas på ömsesidig respekt och utformas så att elever känner trygghet och utvecklar färdigheter både socialt och kunskapsmässigt. Vi har nolltolerans mot alla former av kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

Alla personer på skolan, barn som vuxna, ska vara positiva ambassadörer för våra verksamheter och förhålla sig till vårt arbete med STOLT. Vi är Starka-Trygga-Olika-Lika-Tillsammans. Arbetet syftar till att skapa en större gemenskap inom och mellan verksamheterna. STOLT ligger till grund för vårt främjande arbete kring likabehandling och vårt hälsofrämjande och förebyggande arbete kring elevhälsa.

Fritidshem

Vårt fritidshem är åldersblandat och integrerat i skolans verksamhet. Det innebär att eleverna spenderar sin fritidstid i samma lokaler som skolans undervisning bedrivs i. Vi har både obligatoriska och valbara aktiviteter under dagen. Vi arbetar aktivt med elevinflytande och en stående punkt i vår verksamhet är fritidsrådet. Under lov är det vanligt att Råtorpsskolans fritidshem och Södra Råtorps skolas fritidshem arbetar tillsammans.

Bilder

Södra Råtorps skola
Södra Råtorps skola
Södra Råtorps skola
Södra Råtorps skola

Sidan uppdaterad: 2023-09-13

Hittade du rätt information på sidan?