Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Skattkärrsskolan skylten

Skattkärrsskolan

Skattkärrsskolan har cirka 400 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger mitt i samhället men har ändå naturområden med tallskog och en grusplan inom skolgården.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

F-3

4-6

Områden

Skattkärr

Eleverna på vår skola kommer från samhället, villaområdet Alster och från den omgivande landsbygden. På Skattkärrsskolan vill vi:

  • Att eleverna lär sig att förhålla sig till andra på ett positivt sätt och att de utvecklar sin förmåga att leva sig in i hur andra känner och tänker.
  • Att varje barn, utifrån sin förmåga, ges möjlighet att vara delaktig i planering, genomförande och utvärdering av sitt skolarbete.
  • Att skolans mål är tydliga och kända av eleverna.
  • Att individuella planer och portfolio följer barnets utveckling från förskolan till årskurs 6.
  • Arbeta för att stärka skolans kompetens inom ämnena svenska, engelska och matematik.
  • Öka vårt samarbete med kulturskolan.

Vår värdegrund

På vår skola vill vi att alla ska känna trygghet och glädje. Det ska vara en positiv miljö och lustfyllt lärande ska prioriteras. Det är vår helhetsidé och färgar alla våra beslut.

Fritidshem

På Skattkärrsskolan finns fyra fritidshem; Diamanten, Opalen, Rubinen samt I Ur och Skur. Respektive fritidshem har var sin blogg där du kan läsa mer om verksamheterna.

Bilder

Skattkärrsskolan ingång
Skattkärrsskolan
Skattkärrsskolan klättring
Skattkärrsskolan klättring
Skattkärrsskolan skolgård
Skattkärrsskolan fotbollsplan

Sociala medier

Sidan uppdaterad: 2023-06-02

Hittade du rätt information på sidan?