Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Porträtt av mörkhårig kvinna med en inomhusträdgård i bakgrunden
Porträtt av en mörkhårig man med köksmiljö i bakgrunden
Porträtt av blond kvinna med en verkstad i bakgrunden

Framtidsval i grundskolan

Framtidsval är samlingsnamnet för alla de aktiviteter och det arbete som genomförs från förskola till årskurs 9 som innefattar studie- och yrkesvägledning i både vid och snäv bemärkelse - med syfte att öka barn och elevers valkompetens.

Två elever och en lärare som spelar gitarr i ett klassrum

Samverkan mellan skola och arbetsliv

Genom det webbaserade verktyget Yrkesbiblioteket får elever i grundskolan möjlighet att träffa personer från arbetslivet, och arbetsgivare får möjlighet att möta framtidens arbetskraft.

Modell för framtidsval

Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun har tagit fram en modell för Framtidsval. Den består av fyra delar och visualiserar arbetet med skolans uppdrag vad gäller studie- och yrkesvägledning och samverkan mellan skola och arbetsliv.

Kopplat till modellen finns en huvudmannaplan.

Klicka för att förstora bilden

Filmer om Framtidsval

Vad är valkompetens?

Vad är NTA?

Yrkesbiblioteket

NTA och samverkan