Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Illustration flicka med saker som symboliserar olika yrken i huvudet

Vilket yrke drömmer ditt barn om?

Studie- och yrkesvägledningsprocessen startar redan i förskoleåldern och är en del av det livslånga lärandet. Forskning visar på att barn väljer bort yrken på grund av kön redan i sexårsåldern, vilket påverkar både individ och samhälle negativt. Den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad inom flera branscher och arbetslivet står inför stora utmaningar att rekrytera rätt kompetens till många tjänster.

Att göra väl underbyggda studie- och yrkesval är en vinst för både individ och samhälle. Du som vårdnadshavare är ett viktigt stöd för ditt barn i dessa frågor. Ta tillvara på ditt barns drömmar och utforska olika alternativ tillsammans. Vi väljer de alternativ som är synliga för oss, ju mer ditt barn får se och upptäcka olika yrken desto fler blir valmöjligheterna. Har barnet därtill fått sätta ord på sina egna drömmar, förmågor och drivkrafter underlättar det olika valsituationer.

Inför ansökan till gymnasieskolan är det viktigt att du som vårdnadshavare har kunskap och fakta om gymnasievalet, vad de olika programmen innebär och att du finns som stöd för att samtala och lyssna till ditt barns olika alternativ.

Tänk på att det är barnet och hens drömmar om framtiden som är centrala. Vilka drivkrafter och färdigheter ser du hos ditt barn? Inom vilka gymnasieprogram och yrken ser ni att dessa skulle kunna passa in?

Tips till dig som vårdnadshavare inför gymnasievalet

Lyssna på Föräldrapodden som drivs av Worldskills Sweden. Podden handlar om gymnasievalet och erbjuder tips och råd kring hur föräldrar kan prata med sin tonåring om gymnasievalet. Podden ska även ge inspiration till föräldrar i hur man kan stötta sitt barn kring framtid och gymnasieval.

Podden innehåller intervjuer med tonårsföräldrar, psykologer, författare, studie- och yrkesvägledare, lärare och andra som har en anknytning till frågan om gymnasievalet antingen personligt eller professionellt.

Språkval inför årskurs 6

Under årskurs fem kommer du som vårdnadshavare få information från ditt barns skola om språkval.

Det är viktigt att ta del av informationen och vara införstådd med att valet av språk kan påverka ditt barns betyg och meritvärde inför gymnasievalet och på längre sikt även ansökan till eftergymnasialt utbildningsval.

Har du frågor om språkvalet kontaktar du ditt barns skola.

Sidan publicerad: 2023-04-06

Sidan uppdaterad: 2024-02-27

Hittade du det du sökte på sidan?