Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Elever leker med ett hav av pärlor

Stärkt valkompetens med NTA

Skolans mål är att alla elever ska ha god förmåga att göra medvetna studie- och yrkesval. Samtidigt arbetar flera branscher med kompetensförsörjningsfrågor och står inför utmaningar för att undvika kompetensbrist nu och framöver. Framtidens arbetskraft går i grundskolan och det är viktigt att skolan tillsammans med arbetslivet stöttar barn och ungdomar inför kommande framtidsval.

Skolutvecklingsprogrammet NTA stödjer undervisningen i naturvetenskap och teknik, där eleverna får göra förutsägelser, undersöka och diskutera – ett praktiskt tillvägagångssätt som genom NTA kan väcka intresset för dessa ämnen. Arbetslivet kan skapa ytterligare intresse och även konkret visa på hur undervisningen kan kopplas till det som händer utanför klassrummet. Då ges eleverna kunskap om olika studie- och yrkesvägar och hen får förutsättningar att göra kloka framtidsval. Genom samverkan mellan skola och arbetsliv kan elevernas valkompetens stärkas, exempelvis genom NTA som grund.

Titta gärna på filmen nedan som visar exempel på hur arbetslivet kan kopplas till NTA i skolan. Karlstads el- och stadsnät erbjuder studiebesök och visar eleverna hur det är att arbeta med el – mycket lärorikt och passande när elever i åk 2 arbetar med temat Fasta ämnen och vätskor.

NTA är en del av arbetet med Framtidsval

När barn och elever arbetar med ett NTA-tema finns många möjligheter att stärka deras valkompetens. Genom arbetet med Framtidsval finns det många samarbeten med arbetslivet kopplat till olika NTA-teman, där ett mål är att öka kunskap om yrken som finns inom naturvetenskap- och teknikbranschen redan i tidig ålder.

Vill du från arbetslivet också trygga kompetensförsörjningen och stärka elevernas valkompetens?

Om NTA

Karlstads kommun blev medlem i skolutvecklingsprogrammet NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) 2010 med syfte att få en likvärdig undervisning av hög kvalitet i de naturvetenskapliga ämnena och teknik.

NTA bygger på ett undersökande arbetssätt med teman som är utvecklade utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I Karlstads kommun arbetar förskolan och grundskolan med nästan 30 olika NTA-teman.

Jakob Sandin

Verksamhetsutvecklare

Sidan publicerad: 2023-04-11

Sidan uppdaterad: 2024-07-11

Hittade du det du sökte på sidan?