Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
framtidsval header

För arbetsgivare

Framtidens medarbetare finns i skolan. Barn och elever identifierar sig och hittar förebilder som är viktiga i deras framtida yrkesliv redan i yngre åldrar. Du kan vara den förebilden.

Ni som arbetsgivare kan gynnas långsiktigt genom att inspirera framtidens medarbetare samtidigt som ni får chansen att visa upp och marknadsföra er bransch. Digitala studiebesök, fysiska möten i klassrummet, ta emot en praoelev eller kanske ge elever skarpa uppdrag? Det är exempel på hur skola och arbetsliv kan samarbeta.

Alla företag har olika förutsättningar att samarbeta med skolan.

Barn- och ungdomsförvaltningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga (AFS 2012:3). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vad som gäller för minderåriga på arbetsmiljöverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flexibla samverkansformer

Barn och elever identifierar sig och hittar förebilder som är viktiga i deras framtida yrkesliv redan i yngre åldrar - genom att vara den förebilden kan du vara med och forma framtidens medarbetare.

Genom att låta eleverna möta er från arbetslivet så är ni med och formar deras valkompetens. Alla verksamheter och företag har olika förutsättningar att samarbeta med skolan - därför har vi utformat flexibla samverkansformer där ni från arbetslivet väljer hur mycket ni kan och vill samverka.

Exempel på flexibla samverkansformer:

  • klassen besöker arbetsplatsen
  • arbetsgivaren besöker en klass
  • eleverna eller klassen intervjuar arbetsgivaren
  • arbetsgivaren, skolpersonal och eleverna har digitala möten eller mejlkonversationer med varandra
  • arbetsgivaren ger skolklasser skarpa uppdrag
  • arbetsgivaren tar emot praoelever

Som arbetsgivare väljer du vilka samverkansformer som passar just din arbetsplats. I samarbete med skolan stöttar barn- och ungdomsförvaltningen med det pedagogiska perspektivet inför möte med eleverna.

Är ni intresserade av att samverka?

Lotta Smideborn

Samordnare

Årskurs F-6

Elin Ånesjö

Samordnare

Årskurs 7-9

Prao

Genom prao har du chansen att väcka intresse för just din bransch och visa upp olika yrkesroller. Elever i högstadiet, som står inför studie- och yrkesval, får möjlighet att utforska arbetslivet och möta yrkesverksamma som kan berätta om olika alternativ på arbetsmarknaden.

När har eleverna prao?

I Karlstads kommuns grundskolor har eleverna prao under sammanlagt tio dagar.

Årskurs 8: Fem dagar under vårterminen
Årskurs 9: Fem dagar under höstterminen

Under höstterminen 2023 har arbetslivet möjlighet att möta praoelever från Karlstads kommuns grundskolor under vecka 38–43. Eleverna går i årskurs 9.

Vill du ta emot en praoelev?

Har du frågor, funderingen eller vill erbjuda en praoplats är du välkommen att kontakta oss.

Elin Ånesjö

Samordnare

Samordnare årskurs 7-9

Dokument

Praobanken

Karlstads kommun har en digital tjänst för administration av praoplatser - Praobanken. Tjänsten är till för arbetsplatser som erbjuder prao till elever i kommunens grundskolor.

Karlstads kommun registrerar själva alla sina praoplatser i Praobanken.

Andra arbetsgivare kontaktar samordnaren för registrering av praoplats i Praobanken.

I praobanken kan elever:

  • Boka praoplats
  • Reigstrera egen ordnad praoplats hos annan arbetsgivare

Frågor och svar

När du har registrerat en praoplats kommer praosamordnare att se över om platsen bedöms lämplig utifrån Arbetsmiljöverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om praoplatsen godkänns kommer en elev ha möjlighet att boka platsen du erbjuder. Om osäkerhet finns huruvida praoplatsen bedöms lämplig eller inte kontaktas arbetsplatsen av praosamordnare för vidare dialog.

Ja, du kan erbjuda flera praoplatser - men du behöver göra en ny registrering för varje plats du vill erbjuda.

Om/när praoplatsen blir bokad kommer registrerad kontaktperson på arbetsplatsen, eleven samt studie- och yrkesvägledaren få en bekräftelse via e-post.

Om praoplatsen inte blir bokad kommer du att få information via e-post om detta en vecka innan tänkt start.

Nej, du kan inte gå in i Praobanken. Har du frågor om prao kan du vända dig till kontaktpersonen för prao, kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Ja, det går. Om du inte vill registrera praoplats i Praobanken men ändå är öppen för att ta emot en eller flera praoelever i årskurs 8 eller 9, kan du vända dig till kontaktpersonen för prao för vidare hjälp. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Nej, det är enbart elever som går i årskurs 8 och 9 i Karlstads kommuns grundskolor som kan se det. Årskurs 8 och 9 finns på följande skolor:

Frödingsskolan, Ilandaskolan, Rudsskolan, Hultsbergsskolan, Mariebergsskolan, Vålbergsskolan, Norrstrandsskolan och Nyeds skola.

Sidan publicerad: 2023-04-06

Sidan uppdaterad: 2023-05-31

Hittade du rätt information på sidan?