Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
framtidsval header

För arbetsgivare

Framtidens medarbetare finns i skolan. Barn och elever identifierar sig och hittar förebilder som är viktiga i deras framtida yrkesliv redan i yngre åldrar. Du kan vara den förebilden.

Ni som arbetsgivare kan gynnas långsiktigt genom att inspirera framtidens medarbetare samtidigt som ni får chansen att visa upp och marknadsföra er bransch. Digitala studiebesök, fysiska möten i klassrummet, ta emot en praoelev eller kanske ge elever skarpa uppdrag? Det är exempel på hur skola och arbetsliv kan samarbeta.

Alla företag har olika förutsättningar att samarbeta med skolan.

Barn- och ungdomsförvaltningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga (AFS 2012:3). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vad som gäller för minderåriga på arbetsmiljöverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flexibla samverkansformer

Barn och elever identifierar sig och hittar förebilder som är viktiga i deras framtida yrkesliv redan i yngre åldrar - genom att vara den förebilden kan du vara med och forma framtidens medarbetare.

Genom att låta eleverna möta er från arbetslivet så är ni med och formar deras valkompetens. Alla verksamheter och företag har olika förutsättningar att samarbeta med skolan - därför har vi utformat flexibla samverkansformer där ni från arbetslivet väljer hur mycket ni kan och vill samverka.

Exempel på flexibla samverkansformer:

  • klassen besöker arbetsplatsen
  • arbetsgivaren besöker en klass
  • eleverna eller klassen intervjuar arbetsgivaren
  • arbetsgivaren, skolpersonal och eleverna har digitala möten eller mejlkonversationer med varandra
  • arbetsgivaren ger skolklasser skarpa uppdrag
  • arbetsgivaren tar emot praoelever

Som arbetsgivare väljer du vilka samverkansformer som passar just din arbetsplats. I samarbete med skolan stöttar barn- och ungdomsförvaltningen med det pedagogiska perspektivet inför möte med eleverna.

Är ni intresserade av att samverka?

Lotta Smideborn

Samordnare

Årskurs F-6

Elin Ånesjö

Samordnare

Årskurs 7-9

Prao

Genom prao har du chansen att väcka intresse för just din bransch och visa upp olika yrkesroller. Elever i högstadiet, som står inför studie- och yrkesval, får möjlighet att utforska arbetslivet och möta yrkesverksamma som kan berätta om olika alternativ på arbetsmarknaden.

När har eleverna prao?

I Karlstads kommuns grundskolor har eleverna prao under sammanlagt tio dagar.

Årskurs 8: Fem dagar under vårterminen
Årskurs 9: Fem dagar under höstterminen

Under vårterminen 2024 har arbetslivet möjlighet att möta praoelever från Karlstads kommuns grundskolor under vecka 11–16. Eleverna går i årskurs 8.

Vill du ta emot en praoelev?

Har du frågor, funderingen eller vill erbjuda en praoplats är du välkommen att kontakta oss.

Elin Ånesjö

Samordnare

Samordnare årskurs 7-9

Praobanken

Karlstads kommun har en digital tjänst för administration av praoplatser - Praobanken. Tjänsten är till för arbetsplatser som erbjuder prao till elever i kommunens grundskolor.

Karlstads kommun registrerar själva alla sina praoplatser i Praobanken.

Andra arbetsgivare kontaktar samordnaren för registrering av praoplats i Praobanken.

I praobanken kan elever:

  • Boka praoplats
  • Registrera egen ordnad praoplats hos annan arbetsgivare

Frågor och svar

Karlstads kommun ställer sig positiv till att flera arbetsplatser erbjuder prao till våra elever. Är ni intresserade– ta kontakt med praosamordnaren.

Ja det går bra, kontakta gärna praosamordnaren för dialog om antal elever per praovecka.

Om en elev kontaktar arbetsplatsen och frågar om prao ska du bedöma om ni har möjlighet att ta emot. Elev kommer att ha med en blankett. Där finns information om vad som gäller för minderåriga på en arbetsplats. Bedömer ni att arbetsplatsen uppfyller kraven, fyller ni i uppgifterna som efterfrågas samt att kontaktpersonen skriver under med signatur.

Elev tar med sig blanketten tillbaka till skolan.

Det finns många bra exempel på hur en arbetsplats kan lägga upp en bra praovecka för elev. Kommunens verksamheter har lång erfarenhet av att ta emot praoelever och praosamordnaren informerar gärna om detta.

På vissa praoplatser går en elev med en och samma yrkesroll under hela veckan. På en annan praoplats kan det fungera bättre om en praoelev följer med olika personer, exempelvis en person per dag. Det finns oändliga möjligheter för att lägga upp en bra praovecka!

Läs gärna informationsbladet – Tips till dig som tar emot praoelev - längre upp på sidan.

Ja, kontaktperson på praoplats uppger mejladress. Till mejladressen skickas en bokningsbekräftelse.

Om eleven blir sjuk ska hen anmäla det till praoplatsens kontaktperson och till skolan. Om eleven uteblir ska praoplatsen informera studie- och yrkesvägledaren på skolan samma dag.

Elever som går i Karlstads kommuns grundskolor i årskurs 8 eller 9 kan använda Praobanken.

Nej, ta kontakt med praosamordnaren vid funderingar om Praobanken.

Kontaktperson på praoplatsen kommer få ett mejl med länk till ett digitalt formulär. I formuläret fyller kontaktpersonen i närvaro samt omdöme för eleven. Närvaro och omdöme blir synligt för elev, mentor samt studie- och yrkesvägledaren.

Sidan publicerad: 2023-04-06

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?