Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Så arbetar vi i grundskolan

Inom grundskolan arbetar vi med många olika saker. Här hittar du bland annat information om utvecklingsarbeten, personuppgifter, klagomålshantering och stöd i våra system.

Barn- och ungdomsförvaltningen

barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Flicka som håller två färgade trekanter för ögonen

NTA - Naturvetenskap och teknik för alla

NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla och är ett skolutvecklingsprogram som erbjuds Karlstads kommuns skolor, från förskolan upp till årskurs 9.

Alla elever som deltog i workshopen samlade

Elevborgarråd för klimatet

Karlstads kommun är förts i Sverige med ett Elevborgarråd för klimatet. Under våren 2023 fick alla barn elever i de kommunala förskolorna och grundskolorna lämna in förslag på hur Karlstads kommun kan bli mer miljö- och klimatsmart.

Staffli med bild på ett grönt hus

Skapande skola

Varje år söker Karlstads kommun pengar från Statens kulturråd för att kunna ge eleverna i grundskolan fler kulturupplevelser.

Fyra händer som håller i en larv

Naturskolan - ett upplevelsebaserat lärande

Naturskolan är en verksamhet och resurs för alla barn, elever och pedagoger i Karlstads kommunala förskolor och skolor.

kökspersonal i skolverksamhet

Hållbara måltider

I Karlstads kommun gör vi smarta val för att främja hållbara och hälsosamma måltider i förskolor, skolor och på våra äldreboenden. Maten som serveras ska vara bra för dig och för vår framtida planet!

Hantering av bilder och andra personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, folkbokföringsadress, personnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress eller bilder som visar vem du är.

Klagomålshantering

En positiv utveckling för våra barn och elever förutsätter goda möjligheter att föra fram klagomål

Logotyp med glada gubbar och texten Proa På, idrottsskolan och aktivitetsskolan

Prova på! Idrottsskolan och Aktivitetsskolan

Här kan du se vilka gratis fritidsaktiviteter som erbjuds på eller i närheten av din skola.

lärare pratar med två elever vid deras platser, de skrattar tillsammans

Språk- och läsutveckling

Alla barn ska ha tillgång till en god språkutveckling. I Karlstads kommun genomförs många insatser för att öka läslust, stärka barn- och elevers språkutveckling och stötta förskolan- och skolans arbete med språk- och läsutveckling.

Elev- och föräldrainflytande

För att vi ska kunna göra en bra skola bättre är det viktigt att du som elev eller förälder kan vara med och påverka skolans utveckling.

Lathundar och användarstöd

Här hittar du information, användarstöd och lathundar kring några av av de system vi använder inom förskola och grundskola.

Sidan uppdaterad: 2023-05-10

Hittade du rätt information på sidan?