Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
lärare pratar med två elever vid deras platser, de skrattar tillsammans
Linn Malmén

Linn Malmén

Språk- och läsutveckling

Alla barn ska ha tillgång till en god språkutveckling. I Karlstads kommun genomförs många insatser för att öka läslust, stärka barn- och elevers språkutveckling och stötta förskolan- och skolans arbete med språk- och läsutveckling.

Att kunna läsa och ta till sig av texter handlar inte bara om att kunna läsa tekniskt. Alla barn ska tidigt utveckla intresse för det skrivna ordet (berättelser och information) och de budskap som kan spridas via symboler som bokstäver och bilder. Att kunna tolka och samtala om vad texten egentligen berättar ger nya perspektiv och att själv erövra förmågan att uttrycka sig i ord och text ger möjlighet att påverka.

En god tillgång till språk ökar barn- och elevers förutsättningar för fortsatta studier, arbete och möjligheter att kunna delta aktivt i samhällsutvecklingen.

Bokbryggorna

Bokbryggorna är ett språkfrämjande arbete för att öka barns intresse för böcker. Varje år utser en arbetsgrupp av pedagoger och barn och elever en ny bok som förskolorna och skolorna ska arbeta med.

I Karlstad kommun finns två Bokbryggor, Lilla Bokbryggan som vänder sig till barn i åldern 1-5 år och Stora Bokbryggan som vänder sig till barn i åldern 6-9 år.

Barnens romanpris

Barnens romanpris vänder sig till elever i årskurs 6.

Personal på kommunbiblioteken väljer tillsammans med personal från Barn- och ungdomsförvaltningen ut fem böcker av svenska författare och presenterar dem för intresserade lärare i juni. Vid höstterminens start besöker deltagande klasser något av biblioteken för en uppstart. Där får de bekanta sig med böckerna genom övningar där de jobbar med framsidor, titlar, genre och citat. Under hösten läser och arbetar eleverna sedan med böckerna i skolan. I november bjuds de in till en läsinspirationsdag då de får möta de aktuella författarna och i mitten av december får de rösta på sin favoritbok. Vinnaren presenteras i januari.

Tanken bakom Barnens romanpris är att stimulera till läsning och diskussion kring böcker. Genom workshops och boksamtal ökar eleverna sin läsförståelse och sitt läsintresse.

Film: Varför ska man läsa med sina barn?

Vet du hur mycket bra saker som händer när man läser högt med sina barn? Jo, barnet utvecklas språkligt, socialt och känslomässigt och blir mer förberedd för skolan och livet.

Filmen är textad på svenska, thai, sorani, kurmanji, arabiska, engelska, somaliska, persiska och mandarin. Klicka på CC nere till höger i videorutan för att välja språk.

Sidan publicerad: 2023-05-01

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

Hittade du det du sökte på sidan?