Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Fyra händer som håller i en larv

Naturskolan - en del av Gröna Tråden

Naturskolan är en verksamhet och resurs för alla barn, elever och pedagoger i Karlstads kommunala förskolor och skolor. Detta genom utbildningssatsningen för hållbarhet, Gröna tråden.

Utomhusbaserat lärande

Utomhusundervisning ger barn och elever möjlighet att lära med hela kroppen och att skapa gemensamma upplevelser i sin omgivning. Genom att upptäcka sin omvärld får de möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och förundras av naturen. Barn och elever som vistas i sina närmiljöer skapar relationer till dessa och det som lever i dem. Det vi skapar relationer till, värnar vi om och det i sin tur gör att vi tar hand om den värld som vi lever i. Detta är en förutsättning för en hållbar utveckling.

Gröna Tråden

Gröna tråden är en utbildningssatsning inom miljö, klimat och hållbarhet. Naturskolan är en del av den satsningen bland annat genom fortbildning, materialutlåning och förmedling av uppdrag till barn och elever.

Sollådan

Sollådan är en materialbank som pedagoger kan låna för att själva arbeta med något tema i sin förskola eller skolas närmiljö. Till varje Sollåda finns en lärarhandledning och arbetsmaterial.

Fortbildning

Naturskolan fortbildar pedagoger och inspirerar dem till att använda sig utav platsbaserat, verklighetsförankrat lärande utomhus. Fortbildning kan ske inom olika områden men hållbar utveckling ingår alltid som en del.

Sidan publicerad: 2023-03-19

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

Hittade du det du sökte på sidan?