Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Logotyp Känn dig själv mot beige bakgrund

Känn dig själv!

Känn Dig Själv! är ett rättighetsbaserat lektionsmaterial om sexualitet, samtycke och relationer. Materialet utgår från ett rättighets- och hälsoperspektiv med grund i att alla barn och unga har rätt till kunskap för att kunna göra medvetna och väl informerade val som stärker deras hälsa och utveckling.

Materialet har sin grund i skolans läroplan, barnkonventionen och Folkhälsomyndighetens syn på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), som i sin tur grundar sig i de mänskliga rättigheterna.

Syftet med materialet är att stärka undervisningen och likvärdigheten i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer genom att erbjuda material och inspiration till pedagoger och andra som möter barn och unga.

Vad ingår i materialet?

Känn dig själv! omfattar tre områden:

 • Rättigheter
 • Kroppen
 • Relationer

Inom varje område finns lektioner och laborativt övningsmaterial som pedagoger tillsammans med elever kan arbeta med utifrån det aktuella behovet och elevgruppen. Allt material är anpassat efter stadie och skolform. Genomgående bygger materialet på tanken om att iscensätta samtal om engagerande men känsliga och ibland svåra ämnen.

Lektionerna berör delar som rättigheter, våld, puberteten, könsorganen, reproduktion, abort, normer och normmedvetenhet, identitet och relationen till mig själv, samtycke, relationer, kärlek, nätet och sociala medier, sexualitet och sex.

Kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer

Kunskapsområdet är tydligt framskrivet i de olika skolformernas läroplaner och eleverna ska återkommande under sin skolgång få möta frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer.

Våra barn och unga har rätt till undervisning i de frågor som berör dem och ett sätt att arbeta med kunskapsområdet är genom lektionsmaterialet Känn dig själv!

All pedagogisk personal på mellanstadiet, högstadiet, anpassade grundskolan samt personal inom elevhälsan i Karlstads kommun erbjuds kontinuerligt utbildningstillfällen om kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt lektionsmaterialet Känn Dig Själv

Kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer ska enligt läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, läroplan för anpassade grundskolan och läroplan för gymnasieskolan:

 • främja elevernas hälsa och välbefinnande,
 • stärka elevernas förmåga att göra självständiga och medvetna val,
 • bidra till förståelsen för de egna och andras rättigheter,
 • förmedla betydelsen av samtycke i relationer och sexualitet,
 • omfatta kunskaper om och kritiskt granska maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck och
 • utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.

Läroplan för grundskolan säger också att:

 • Skolan ska även aktivt verka för jämställdhet. Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av hur olika föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor (Lgr22, s. 7, 8).
 • Genom kunskap och aktiva insatser ska intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck förebyggas och bemötas (Lgr22, s. 5).

Rektor har ett särskilt ansvar för att kunskapsområdet och kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i undervisningen.

Har du frågor om materialet?

Har du som elev eller vårdnadshavare frågor om kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer eller materialet Känn dig själv! tar du i första hand kontakt med aktuell lärare eller mentor.

Du kan också nå verksamhetsutvecklare genom kanndigsjalv@karlstad.se.

Boujt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bris.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferjouren.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friends.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friskfri.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gapf.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hurmårdu.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavandekompis.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande-medmänniska.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Killar.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Knashemma.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kollpåsoc.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lumeno - App Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Maskrosbarn.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mind.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Män.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungasjourer.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungarelationer.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Underkevlaret.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Umo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räddabarnen.se – Kärleken är fri Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rädda Barnen Safe place - App Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Shedo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Storasyster.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Terrafem.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Transammans.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tris.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tryggabarnen.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Youmo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177.se – Första linjen unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alkoholinjen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
020 – 84 44 48

Anhörigasriksförbund.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
0200 – 23 95 00

Attention.se – Riksförbund och stöd för närstående till personer med NPF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
076 – 721 23 13

Bris.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vuxentelefon 0771 - 50 50 50

Brottsofferjouren.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
0200 – 21 20 19

Droghjälpen.s Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.e
020 – 91 91 91

Friends.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
08 – 545 519 90

Friskfri.se – För närstående till någon med ätstörning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
0200 – 12 50 85

Mind.se – Föräldralinje Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.n
020 - 85 20 00

Mind.se – Självmordslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
90 1 01

Män.se – Karlstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
020 – 50 50 50

Mansjouren.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
08 – 30 30 20

PrevenTell.se – Vid oönskad sexualitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
020 – 66 77 88

Räddabarnen.se – Orostelefon om radikalisering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
020 – 100 200

Shedo.se – Stöd till närstående till personer med självskadebeteende eller ätstörning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spes.se – Stöd till efterlevande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
020 – 18 18 00

Transammans.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Väljattsluta.se – Stöd för att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
020 – 555 666

Värmlandsmansforum.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
054 - 15 20 85

Sidan publicerad: 2023-09-13

Sidan uppdaterad: 2024-07-10

Hittade du det du sökte på sidan?