Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Alla elever som deltog i workshopen samlade
Sara Malmborg

Sara Malmborg

Elevborgarråd för klimatet

Karlstads kommun är först i Sverige med ett Elevborgarråd för klimatet. Under våren 2023 fick alla barn elever i de kommunala förskolorna och grundskolorna lämna in förslag på hur Karlstads kommun kan bli mer miljö- och klimatsmart.

Det kom in hela 967 förslag som eleverna med hjälp av miljöexperter i kommunen bearbetat och sammanställt till 67 skarpa förslag som sedan lämnades över till berörda nämnder och bolag i Karlstads kommun. Förslag som kommunen inte kan råda över skickades vidare till dem de berör, till exempel Region Värmland och Länsstyrelsen.

Vad handlar förlagen om?

Flest förslag finns inom området transporter där eleverna på olika sätt vill göra det ekonomiskt gynnsamt att välja andra färdsätt än bilen. De vill också se renare luft, satsningar på biologisk mångfald och att naturen ska få ta plats i form av parker och grönområden. För att göra det enklare att göra rätt har de också många spännande förslag på appar och utmaningar.

Förslagen har rört både stort och smått – från gratis kollektivtrafik till mer klimatsmart mat, klädbytardagar och odling på den egna skolan. Självklart finns det också förslag om solceller på Solstaden Karlstads kommunala byggnader.

Hur har arbetet gått till?

Arbetet startade med ett klimatlyft med utbildningar för chefer och medarbetare i skolor och förskolor för att skapa en gemensam kunskapsgrund. I januari 2023 startade elevernas arbete med att ta fram förslag på hur Karlstads kommun kan bli mer miljö och klimatsmart.

Till sin hjälp hade de åldersanpassade inspirationsblad, en inspirationsfilm och faktaunderlag.

Eleverna arbetade utifrån två frågeställningar:

  • Hur sänker vi utsläppen radikalt i Karlstad kommun – utan att någon kommer i kläm?
  • Hur kan Karlstad bli en mer miljösmart kommun?

De nästan 1000 förslagen bearbetades och sammanställdes sedan till 67 skarpa förslag under en stor elevdemokratiworkshop.

Om elevborgarråd för klimatet

Elevborgarrådet är inspirerat av konceptet medborgarjury som används för att fler ska få komma till tals och fler erfarenheter och förutsättningar ska kunna vägas in när beslut fattas. Det skapar möjligheter till en mer rättvis klimatomställning.

Många elever känner oro för miljön och elevborgarrådet är ett sätt att skapa framtidstro och ge barn och unga möjlighet att påverka Karlstads kommun till en mer miljö- och klimatvänlig framtid.

Elevrepresentanter har fått träffa riksdagspolitiker för att berätta om sina idéer och elever har också besökt TV4:s Nyhetsmorgon.

Kontakt

Klara Perhamre

Miljöstrateg

Sidan publicerad: 2023-05-01

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?