Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Logotyp Gröna Tråden

Gröna Tråden

Gröna tråden är en utbildningssatsning inom miljö, klimat och hållbar utveckling för alla barn, elever och pedagoger i Karlstads kommunala förskolor och skolor.

Gröna tråden är utbildningssatsning inom klimat, miljö och hållbarhet från förskola upp till årskurs 9 i Karlstads kommun.

Inom arbetet med Gröna tråden så arbetar vi utifrån de tre hållbarhetsaspekterna (miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet) och belyser utmaningar utifrån olika perspektiv där barn och eleverna själva får använda sin kreativitet för att komma med lösningar. På så sätt tränar de förmågan att bemöta svåra utmaningar och ökar sin handlingskompetens och framtidstro.

Pedagoger och lärare kommer att få tillgång till ett smörgåsbord av verktyg som kan användas i utbildning kopplat till miljö, klimat och hållbar utveckling. Genom Gröna tråden kommer vi att erbjuda studiebesök, skarpa uppdrag, utbildningsmaterial, aktiviteter, nätverksträffar och utbildningstillfällen.

Projektet har möjliggjorts genom en investering av Ljungbergsfonden.

Mer information om Gröna Tråden

E-post: gronatraden@karlstad.se
Telefon: 054 540 31 79

Naturskolans cykelvagnar

Naturskolan

Karlstads Naturskola har i över 30 år arbetat för att stärka det utomhusbaserade lärandet. Ett tydligt mål med verksamheten är att främja hållbar utveckling. De erfarenheter och den kompetens som finns hos Naturskolan tas tillvara i Gröna tråden och en målsättning är att ännu fler pedagoger i förskola och skola ska få ta del av det.

Läs mer om Naturskolan

Humla, blomma och NTA:s logotyp

NTA - Naturvetenskap och teknik för alla

Karlstads kommun är medlem i skolutvecklingsprogrammet NTA. Genom NTA får barn & elever möta NO, teknik & matematik på ett lustfyllt sätt. NTA bygger på ett undersökande arbetssätt & hållbar utveckling finns med som en röd tråd. Gröna tråden arbetar för att tydliggöra innehållet i NTA som berör miljö, klimat och hållbar utveckling.

Läs mer om NTA

Sidan publicerad: 2024-06-12

Sidan uppdaterad: 2024-07-10

Hittade du det du sökte på sidan?